Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

EXTRA BODEN (2008)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
2008-04-23--2009-01-28  Brännström, Micke   
2009-02-04--2010-06-09  Andersson, Lars-Henrik   
2010-06-16--2010-07-07  Brännström, Sara-Lena     
2010-07-14--2012-01-18  Andersson, Lars-Henrik     
2012-01-25--2012-02-08  Brännström, Sara-Lena    T,tf 
2012-02-15--2012-08-09  Andersson, Lars-Henrik     
2012-08-16--2013-03-14  Resare, Bodil   
2013-03-15--2014-01-30  Lund, Ann-Sofie   
2014-02-06--2015-12-31  Hanno, Anneli   
2016-01-01--2016-01-26  Wiklund, Josefin   
2017-02-01--2018-02-01  Jimmy Landström     
2018-02-08--2019-05-31  Nilsson, Sabina   
2019-06-05--2020-08-13  Lund, Ann-Sofie   
2020-08-20--2021-12-02  Nilsson, Sabina   
2021-12-09--2022-12-21  Emborg, Elin   Bibliograferad period

Period Kommentar
2008-04-23--2022-12-21   


Edition till

Period Edition till Kommentar
2008-04-23--   


Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
2014-01-01--2022-10-20  [omärkt]  Luleå  1/v   to     T har endast en edition, som registreras fr.o.m. 2014-01-01 i enlighet med nya regler.  
2022-10-19--2022-12-21  [omärkt]  Luleå  1/v   on      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
2008-04-23--2012-04-25  1/v   on      
2012-05-03--2022-10-13  1/v   to      
2022-10-19--2022-12-21  1/v   on      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
2008-04-23--2022-12-21  EXTRA / BODEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
2008-04-23--2022-12-21  svart + 3    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
2008-04-23--2020-12-31  Norrbottens media aktiebolag  Luleå   
2021-01-01--2022-12-21  Norr Media   Luleå   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
2008-04-23--   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
2008-04-23--2022-12-21  15761505  Libris ID elektronisk    
2008-04-23--2022-12-21  2000-060X  ISSN tryck    
2008-04-23--2022-12-21  10933136  Libris ID tryck    
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
2008-04-23--2022-12-21  ingen uppgift   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
2009-01-01--2012-12-31  0.00     
2013-01-01--2013-12-31  0.00     
2014-01-01--2014-12-31  0.00     
2015-01-01--2015-12-31  0.00     
2016-01-01--2016-12-31  0.00     
2017-01-01--2017-12-31  0.00     
2018-01-01--2018-12-31  0.00     
2019-01-01--2019-12-31  0.00     
2020-01-01--2020-12-31  0.00     
2021-01-01--2021-12-31  0.00     
2022-01-01--2022-12-31  0.00     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
2008-04-23--2022-12-21  Luleå   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
2008-04-23--2009-01-28  Brännström, Micke     
2009-02-04--2012-01-18  Andersson, Lars-Henrik     
2012-01-25--2012-02-08  Brännström, Sara-Lena    T,tf 
2012-02-15--2012-08-09  Andersson, Lars-Henrik     
2012-08-16--2013-03-14  Resare, Bodil     
2013-03-15--2014-01-30  Lund, Ann-Sofie     
2014-02-06--2015-12-31  Hanno, Anneli   
2016-01-01--2016-01-26  Wiklund, Josefin     
2017-02-01--2018-02-01  Jimmy Landström     
2018-02-08--2019-05-31  Nilsson, Sabina     
2019-06-05--2019-09-19  Lund, Ann-Sofie     
2019-09-26--2021-12-02  Emborg, Elin  Tf redaktör   
2021-12-09--2022-12-21  Sundström, Linda   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
2008-04-23--2022-12-21  37x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
2009-01-01--2009-12-31  28-32   
2010-01-01--2010-12-31  24-28   
2011-01-01--2011-12-31  20-24   
2012-01-01--2012-12-31  20-36   
2014-01-01--2014-12-31  20-28   
2015-01-01--2015-12-31  20-24   
2016-01-01--2016-12-31  20-24   
2017-01-01--2017-12-31  20-24   
2018-01-01--2018-12-31  16-24   
2019-01-01--2019-12-31  20-24   
2022-01-01--2022-12-31  16-20   

Språk

Period Språk Kommentar
2008-01-01--2022-12-21  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
2008-04-23--2022-12-21  Tryck i Norrbotten aktiebolag  Luleå   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
2009-01-01--2009-12-31  56000      (tidningens egen uppgift) 
2010-01-01--2010-12-31  50000      (inklusive Extra Luleå, tidningens egen uppgift) 
2011-01-01--2011-12-31  56000      (inklusive Extra Luleå, tidningens egen uppgift) 
2014-01-01--2014-12-31  56000      (inklusive Extra Luleå, tidningens egen uppgift)  
2015-01-01--2015-12-31  56000      (inklusive Extra Luleå, Ej RS-kontrollerad uppgift)  
2016-01-01--2016-12-31  55000      (inklusive Extra Luleå, Ej TS-kontrollerad) 
2017-01-01--2017-12-31  56000      (inklusive Extra Luleå, Ej TS-kontrollerad)  
2018-01-01--2018-12-31  56000      (inklusive Extra Luleå, Ej TS-kontrollerad)  
2021-01-01--2021-12-31  56000      inkl. Extra Boden; ej TS-kontrollerad  
2022-01-01--2022-12-31  56000      inkl. Extra Boden; ej TS-kontrollerad uppgift 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
2008-04-23--2022-12-21   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
2008-04-23--2012-12-31  L    

Annonsomfattning %

Period Annonsomfattning % Kommentar
2015-02-26--2015-03-12  56,2   
2016-03-03--2016-03-31  57,6   
2017-03-02--2017-03-30  50,5   
2018-03-01--2018-03-29  63,3   
2019-03-07--2019-03-28  65,1   
2022-03-03--2022-03-31  58,3   

Sidan skapad Mon May 20 14:33:22 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond