Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

VERDANDISTEN (1897)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  Elmgren, Johan Gustaf  Handlanden   Bibliograferad period

Period Kommentar
1897-03-04--1903-12-31   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1897-03-18--1903-12-31  [omärkt]  Stockholm  2/m   to      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  2/m   to     Slutdatum ej kontrollerat. 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  VERDANDISTEN / ORGAN FÖR NYKTERHETS-ORDEN VERDANDI.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  Nykterhetsorden Verdandi  Stockholm   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1897-03-18--1903-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1897-03-18--1903-12-31  0346-3869     
1897-03-18--1903-12-31  3679936  Libris ID tryck    
1897-03-18--1903-12-31  0dgn4xr8xvchdkbs  Libris ID elektronisk    


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1903-01-01--1903-01-01  Bergamn J. Den Svenska nykterhetsrörelsens historia. - Stockholm 1903   
1913-01-01--1913-01-01  Skarstedt, W Nykterhetsrörelsens banérförare. - Stockholm 1913   

Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1897-03-18--1903-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  socialdemokratisk  Källa saknas, men utgivaren, Nykterhetsorden Verdandi, stod enl. allmänna uppslagsverk arbetarrörelsen nära. I tidningshuvudet: Nykterhet. Upplysning. Människovärde 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1897-03-04--1897-12-31  1.20     
1898-01-01--1902-12-31  1.40     
1903-01-01--1903-12-31     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1897-03-04--1897-03-04   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  Elmgren, Johan Gustaf     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1897-03-18--1902-09-25  44x30   
1902-10-09--1903-12-31  50x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1897-03-04--1903-12-31   

Språk

Period Språk Kommentar
1897-03-18--1903-12-31  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1897-03-04--1900-05-23  Aktiebolaget Svanbäcks boktryckeri  Stockholm   
1900-06-07--1903-12-31  Aktiebolaget Varias boktryckeri  Stockholm   Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1897-03-04--1903-12-31  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1897-03-18--1903-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1897-03-18--1903-12-31  R    


Sidan skapad Thu May 23 01:25:02 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond