Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  Severin, Georg Robert Natanael   redaktören  Utgivningsbeviset utfärdar 1917-08-27 Karlskrona och flyttades till Stockholm 1924 ändrades senare till att gälla för Rikssjukkassetidningen Bibliograferad period

Period Kommentar
1931-01-14--1933-12-20   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  1/m       "utkommer omkring den 12:e i varje månad" 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  RIKSSJUKKASSE-TIDNINGEN / (F.D. NYKTERHETSFOLKETS TIDNING)   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1931-01-01--1933-12-31  svart    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1931-01-14--1933-12-20   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  Allmänna Rikssjukkassan  Stockholm  "utgives av Allmänna Rikssjukkassan" 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1931-01-14--1933-12-20   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  99-2662079-5     

Kommentar

Period Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  Uppgift om ansvarig utgivare saknas: "utgives av allmänna rikssjukkassan" Ingen anmälan funnen i JuD:s papper. 

Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1931-01-01--1933-12-31  Allmänna Rikssjukkassan   


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1931-01-01--1933-12-31  neutral   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1931-01-01--1933-12-31  1.20     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  Stockholm  Uppsalagatan 9, fr. 1933-10-14: Hälsingegatan 3. 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  Severin, Georg     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  51-52x36, 51x41-42   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1931-01-01--1931-12-31  6-8  de tre första numren 
1933-01-01--1933-12-31  4-6  de sista tre numren Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  månadstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1931-01-01--1931-12-31  55000      T: 1931-01-14 
1932-01-01--1932-12-31  57000      T: 1932-01-16 
1933-01-01--1933-12-31  55000      T: 1933-01-14 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1931-01-14--1933-12-20   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1931-01-14--1933-12-20  O    


Sidan skapad Mon May 20 14:32:18 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond