Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1930-03-06--1930-08-18  Blom, Arne Torsten Lincoln     
1930-08-19--1935-12-15  Andersson, Karl Valter Martin  riksdagsmannen   Bibliograferad period

Period Kommentar
1930-03-30--1935-12-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1930-03-30--1933-09-15  4/år       Utkommer i samband med val. 
1934-03-15--1934-11-15  7/år        
1935-02-15--1935-12-15  1/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1930-03-30--1934-09-15  STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD / TIDNING FÖR STOCKHOLMSTRAKTEN SAMT ROSLAGEN OCJ SÖDERTÖRN   
1934-11-15--1934-11-15  STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD / UNGDOMSNUMMER / TIDNING FÖR STOCKHOLMSTRAKTEN SAMT ROSLAGEN OCJ SÖDERTÖRN.   
1935-02-15--1935-12-15  STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1930-01-01--1935-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1930-03-30--1935-12-15  Stockholms Läns Tidningsförening u.p.a.  Stockholm 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1930-03-30--1935-12-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1930-03-30--1935-12-15  99-2965636-7     

Kommentar

Period Kommentar
1930-03-30--1935-12-15  1931 års valnummer saknas. Det utgavs enligt anmälan 1932 (1932-08-14) 4 nummer under 1931. Vid de nummer som endast är daterade med månad används den 15:e. 

Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1930-01-01--1935-12-31  Stockholms Läns Socialdemokratiska Partidistrikt   


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1930-01-01--1932-12-31  0.15    lösnummer 
1933-01-01--1935-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1930-03-30--1935-12-15  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1930-03-30--1930-08-17  ingen uppgift     
1930-08-31--1930-09-14  Ahl, Einar  redaktion   
1930-08-31--1930-09-14  Andersson, Martin  redaktion   
1930-08-31--1930-09-14  Helger, Nils  redaktion   
1930-08-31--1930-09-14  Thylin, Henning  redaktion   
1932-08-14--1932-09-11  Beyer, Nils     
1933-03-31--1933-09-15  Beyer, Nils  redaktion   
1933-03-31--1934-09-15  Ågrup, Bernhard  redaktion   
1934-03-15--1934-09-15  Källman, G.W.  redaktion   
1934-11-15--1934-11-15  ingen uppgift     
1935-02-15--1935-12-15  Skjöld, Hilding  redaktion   
1935-02-15--1935-12-15  Ågrup,Bernhard  redaktion   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1930-03-30--1930-03-30  52x36   
1930-08-17--1930-09-14  56x35   
1932-08-14--1934-09-15  52x35   
1934-11-15--1935-12-15  35-36x24   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1930-03-30--1935-12-15  6-12   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1930-03-30--1930-03-30  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm   
1930-08-17--1930-09-14  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm   
1932-08-14--1933-03-31  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm   
1933-06-30--1933-06-30  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm   
1933-09-15--1935-12-15  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1930-03-30--1935-12-15  politisk veckotidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1930-03-30--1935-12-15  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1930-03-30--1935-12-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1930-03-30--1935-12-15  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:21:50 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond