Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

PRAKTISK TIDNING (1897)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1897-09-09--1908-03-16  Nilsson, Carl Peter  bokhållaren   
1908-03-17--1908-11-27  Nordqvist, Augusta Wilhelmina  kassörskan   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-05--1908-11-27   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1897-12-03--1908-11-27  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1897-12-03--1908-11-27  [omärkt]  Göteborg  1/v        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1897-12-03--1897-12-31  1/v   on      
1898-01-07--1908-11-27  1/v   fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-05--1908-11-27  PRAKTISK TIDNING / OCH / ANNONSBLAD / FÖR / INDUSTRI * HANDTVERK / OCH / HANDEL   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1908-12-31  svart    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1897-12-03--1908-11-27   


ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1897-12-03--1908-11-27   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1897-12-03--1908-11-27  99-3362762-7     
1897-12-03--1908-11-27  3210653  Libris ID tryck    
1897-12-03--1908-11-27  fpxrdvbfcmc3bvf2  Libris ID elektronisk    Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1897-12-03--1908-11-27  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1908-12-31  konservativ  "sammanföra alla vårt lands samhällsbevarande element till kamp mot de moderna, samhällsupplösande teorier, hvilka, utbasunerade allestädes där en hederlig men kritiklös skara arbetare äro församlade..." T: 1900-01-05 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1905-12-31     
1906-01-01--1907-12-31  1.40     
1908-01-01--1908-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-05--1908-11-27  Göteborg  Lilla Torget 2, fr. 1906-03-23: Korsgatan 12 Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-05--1908-11-27  47-48x33   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-05--1908-11-27   

Språk

Period Språk Kommentar
1897-12-03--1908-11-27  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-05--1901-03-08  D.F. Bonniers boktryckeriaktiebolag  Göteborg   
1901-03-15--1906-03-16  Bonniers tryckeriaktiebolag  Göteborg   
1906-03-23--1908-11-27  F.A.B. Hvar 8 dags tryckeri  Göteborg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-05--1908-11-27  veckotidning  Dagstidning   handel och industri 

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1897-12-03--1908-11-27  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  10000    B   "spridas i 10000 exemplar i olika orter af vårt land" T: 1900-01-05 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1897-12-03--1908-11-27   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1897-12-03--1908-11-27  O    


Sidan skapad Mon May 20 14:21:43 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond