Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

PÅ LEDIGA STUNDER (1924)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1923-12-19--1925-01-01  ingen uppgift    Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922). 
1925-01-02--1932-08-08  Wikmark, Elon  fil.dr.  Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922). 
1932-08-09--1932-11-19  Karlsson, Arvid Konrad Filippus  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1923-12-19--1932-11-19   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1924-01-05--1924-09-27  1/v   lö     Utgivningsuppehåll 1924-08-31 --1924-09-19. 
1924-10-17--1925-11-06  2/m   fre      
1925-11-20--1925-11-20  1/v   fre      
1925-11-28--1932-11-19  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1923-12-19--1924-11-14  PÅ LEDIGA STUNDER / HUMORESKER - BERÄTTELSER - FÖLJETONG.   
1924-11-28--1927-06-04  PÅ LEDIGA STUNDER / HUMORESKER - BERÄTTELSER - FÖLJETONG   
1927-06-11--1932-11-19  PÅ LEDIGA STUNDER / HUMORESKER - BERÄTTELSER - FÖLJETONG.  Med varierande interpunktion. 

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1923-01-01--1932-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1923-12-19--1932-11-19  Wikmark, Elon  Eskilstuna  PM 1924. Slutdatum osäkert. 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1924-01-05--1932-11-19   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1924-01-05--1932-11-19  99-3362758-9     

Kommentar

Period Kommentar
1924-01-05--1932-11-19  Slutar utkomma som egen publikation 1932-11-19, men fortsätter som periodisk bilaga till Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922) t.o.m. 1933-10-14. 
Pris

Period Pris Edition Kommentar
1924-01-01--1924-12-31  2.75     
1925-01-01--1926-12-31  2.50     
1927-01-01--1929-12-31     
1930-01-01--1932-12-31  2.75     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1923-12-19--1923-12-19  Slutar utkomma som egen publikation 1932-11-19, men fortsätter som periodisk bilaga till Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922) t.o.m. 1933-10-14. 

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1923-12-19--1927-08-13  Eskilstuna  Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922). 
1927-08-20--1932-06-18  Stockholm  Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922). 
1932-06-25--1932-11-19  Eskilstuna  Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922). 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1923-12-19--1924-12-27  Karlsson, Arvid    Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922). 
1925-01-02--1932-08-05  ingen uppgift    Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922). 
1932-08-06--1932-11-19  Karlsson, Arvid    Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922). 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1923-12-19--1932-11-19  46-47x35-36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1924-01-05--1924-08-30  Sista numret i tidsintervallet har 12 sidor. 
1924-09-20--1928-12-22  6-8   
1928-12-29--1932-11-19  Något enstaka nummer per år har 8 sidor. Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1923-12-19--1931-12-08  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna   
1931-12-12--1932-11-19  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1923-12-19--1932-11-19  familjetidskrift  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1923-12-19--1932-11-19  ant    

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1933-10-21--1933-10-21   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1924-01-01--1924-12-31  9000     

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1924-01-05--1932-11-19   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1924-08-31--1924-09-19   
Periodisk bilaga till

Period Periodisk bilaga till Kommentar
1924-09-20--1932-11-19   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1924-01-05--1932-11-19  O    


Sidan skapad Mon May 20 15:21:04 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond