Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA (1921)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  Svenson, J.    T: "Utgivare". Bibliograferad period

Period Kommentar
1921-10-15--1929-12-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  1/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1921-01-01--1929-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  Svenson, J.  Eskilstuna  T: "Utgivare". 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1921-10-15--1929-09-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1921-10-15--1929-09-15  99-2974219-0     

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1921-01-01--1929-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  Eskilstuna   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  Svenson, J.  utgivare   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1921-10-15--1922-10-14  47-49x29-30   
1922-10-15--1929-12-15  45-46x35-36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1921-10-15--1929-12-15   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  annonsblad  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1921-10-15--1929-12-15  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1921-10-15--1929-09-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1921-10-15--1929-09-15  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:00:21 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond