Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

FÖRSAMLINGSVÄNNEN (1904)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1903-12-09--1909-01-26  Hellström, Karl Gustaf  Baptistpredikanten  Enligt JUD avled Hellström 1909-01-26. 
1909-01-27--1909-12-30  ingen uppgift     Bibliograferad period

Period Kommentar
1904-01-02--1909-12-30   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1903-12-18--1906-12-28  [omärkt]  Göteborg  1/v        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1903-12-18--1903-12-18  1/v   fre      
1904-01-02--1909-12-30  1/v   to     De två första nr.: lö resp. fre 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1904-01-02--1909-12-30  FÖRSAMLINGS-VÄNNEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1904-01-01--1909-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1904-01-02--1909-12-30  Församlings-Vännens Förlag    Enligt uppgift i annons. T: 1908-01-02 och SA 1907, 1908. 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1904-01-02--1909-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1903-12-18--1909-12-30  r4dn2kg0pfllbjtl  Libris ID tryck    
1903-12-18--1909-12-30  s5fp4swsqj46zrwp  Libris ID elektronisk    
1904-01-02--1909-12-30  99-2754411-1     


Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1904-01-01--1909-12-31  Baptistförsamlingarnas i Göteborg organ  T: 1904-01-02 
1904-01-01--1909-12-31  "Organ för "Sällskapet för befrämjandet af endeavorprinciperna"."  T: 1904-01-02 

Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1903-12-18--1906-12-28  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    


Pris

Period Pris Edition Kommentar
1904-01-01--1904-12-31  1.20     
1905-01-01--1906-12-31  1.35     
1907-01-01--1909-12-31  1.50    1909: T 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1904-01-02--1909-12-30  Göteborg  John Antonsons kontor, Postgatan 36. 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1904-01-02--1908-11-12  Gustafson, G.A.  redaktion   
1904-01-02--1908-12-10  Hellström, Karl Gustaf  redaktion   
1904-01-02--1906-12-28  Karlsson, A.  redaktion   
1904-01-02--1906-12-28  Larsson, Josef  redaktion   
1904-01-02--1906-12-28  Truvé, T.  redaktion   
1908-12-17--1909-12-30  Truvé, T.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1904-01-02--1905-10-19  42-43x26   
1905-10-26--1907-11-14  48-49x32-33   
1907-11-21--1908-11-12  42-43x26   
1908-11-19--1909-05-06  48-49x32-33   
1909-05-13--1909-12-30  33-34x22-23   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1904-01-02--1909-12-30   

Språk

Period Språk Kommentar
1903-12-18--1909-12-30  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1904-01-02--1909-12-30  John Antonsons Boktryckeri  Göteborg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1904-01-02--1909-12-30  Veckotidning  Dagstidning   Religiös 

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1903-12-18--1909-12-30  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1904-01-01--1904-12-31  2000       
1908-01-01--1908-12-31  4500       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1903-12-18--1909-12-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1904-01-02--1909-12-30  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:48:28 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond