Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

GÖTEBORGS ARGUS (1927)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1927-11-24--1934-01-15  Lindberg, Ester Torborg     Bibliograferad period

Period Kommentar
1927-12-03--1934-01-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1927-12-03--1932-12-15  2/m        
1933-01-15--1934-01-15  8/år        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  GÖTEBORGS / ARGUS  Motto: "Avskaffa cellstraffet" 

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1927-01-01--1934-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1927-12-03--1934-01-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  99-2758036-3     

Kommentar

Period Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  1931-10-01 övergår tidningen från årsvis numrering till löpande numrering. 
Pris

Period Pris Edition Kommentar
1927-01-01--1929-12-31  4.50    1927--1928: T 
1930-01-01--1930-12-31  3.50     
1931-01-01--1934-12-31  4.50     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  Göteborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  Ottosdotter, Torborg     
1927-12-03--1934-01-15  Lindberg, Birger    1927-12-03--1931-03-01 står endast Lindbergs signatur, Goha, i T. 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  55x39   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1927-12-03--1934-01-15   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  Handelstryckeriet  Göteborg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  debatt- och boulevardtidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1927-12-03--1934-01-15   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1931-07-01--1931-09-15   
1932-07-01--1932-09-15   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1927-12-03--1934-01-15  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:49:06 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond