Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1921-07-28--1923-09-01  Frennberg, Erik Birger  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1921-08-01--1923-09-01   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1921-08-01--1923-09-01  oregelbunden        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1921-08-01--1922-12-18  VÄSTRA SVERGES / HANDELS- / OCH / INDUSTRI-TIDNING   
1923-05-08--1923-09-01  VÄSTRA SVERIGES / HANDELS- / OCH / INDUSTRI-TIDNING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1921-01-01--1923-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1921-08-01--1923-09-01   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1921-08-01--1923-09-01  99-2978659-7     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1921-01-01--1923-12-31  konservativ  "Allt är den i själva verket frihetsfientliga vänsterns skuld. Vänstern vill göra folket till slavar för att sedan leva högt på det allmänna missnöjet. Frisinnets och socialismens läror saknar varje spår av "liberal" anda." T 1921-09-10 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1921-01-01--1921-12-31  10   
1923-01-01--1923-12-31   


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1921-12-19--1923-09-01  Göteborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1921-08-01--1923-09-01  Frennberg, Birger     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1921-08-01--1921-12-18  42x31   
1923-05-08--1923-09-01  55x37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1921-08-01--1923-09-01  4-8   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1921-08-01--1921-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg   
1923-05-08--1923-09-01  Landsbygdens tryckeri  Göteborg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1921-08-01--1923-09-01  järnvägstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1921-08-01--1923-09-01  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1921-08-01--1923-09-01   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1921-12-19--1922-12-17   
1922-12-19--1923-05-07   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1921-08-01--1923-09-01  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:19:13 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond