Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

TUKHOLMAN UUTISET (1952)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1952-02-14--1952-09-25  Kroeck, J.E.   
1952-11-06--1958-02-15  Renholm, Elis   Bibliograferad period

Period Kommentar
1952-02-14--1958-02-15   

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1952-02-14--1958-02-15  T och månadstidningen Suomalainen (1956) slås ihop och bildar denna titel. 

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1952-02-14--1952-09-25  2/m   to      
1952-11-06--1952-12-18  2/m   to      
1953-01-15--1956-01-15  1/m        
1957-01-01--1958-02-15  oregelbunden       20 nr varav 5 dubbelnummer under hela perioden. 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1952-02-14--1952-02-15  TUKHOLMAN / UUTISET  = "Stockholms nyheter" på svenska. 

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1952-01-01--1955-12-31  svart    
1955-01-01--1958-12-31  svart + 1   T 1955-05-15 


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1952-11-06--1958-02-15  Förlaget Suomi Förening u.p.a.  Stockholm   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1952-02-14--1958-02-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1952-02-14--  99-2967406-3     

Kommentar

Period Kommentar
1952-02-14--1958-02-15  Från 1953 till 1956 samt några nummer 1957-1958 är T odaterad. Nr 11 1953 samt nr 1-3 1955 har inte kunnat undersökas. Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1952-01-01--1958-12-31  oavhängig   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1952-01-01--1952-12-31  10     
1953-01-01--1953-12-31  10   
1954-01-01--1954-12-31   
1955-01-01--1955-12-31  10     
1957-01-01--1958-12-31  11     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1952-02-14--1958-02-15  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1952-02-14--1952-09-25  Kroeck, J.E.  ansv.utg.   
1952-11-06--1953-09-15  Renholm, Elis  ansv.utg.   
1953-10-15--1958-02-15  Heino, Toivo     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1952-02-14--1952-03-27  37x25   
1952-04-10--1953-01-15  35x25   
1953-02-15--1954-04-15  38x26   
1954-05-15--1954-05-15  37x25   
1954-06-15--1954-12-15  38x26   
1955-04-15--1955-05-15  38x25  Troligen från januari 1955. 
1955-06-15--1958-02-15  38-39x26   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1952-01-01--1952-12-31  4-8   
1953-01-01--1953-12-31  6-8   
1954-01-01--1954-12-31  4-8   
1955-01-01--1955-12-31  6-12   
1956-01-01--1956-12-31  6-12   
1957-01-01--1957-12-31  6-24   
1958-01-01--1958-12-31   

Språk

Period Språk Kommentar
1952-02-14--1958-02-15  finska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1952-02-14--1952-03-27  Tryckeriaktiebolaget Valkyrian  Stockholm   
1952-04-10--1953-01-15  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm   
1953-02-15--1954-04-15  Uuden Auran Oy:n kirjapaino  Turku, Finland   
1954-05-15--1954-12-15  Tryckeriaktiebolaget Valkyrian  Stockholm   
1955-04-15--1955-05-15  Kirja-Mono Oy  Helsinki, Finland  Troligen från januari 1955. 
1955-06-15--1955-08-15  Rydahls boktryckeriaktiebolag  Stockholm   
1955-09-15--1957-03-14  Södermans boktryckeriaktiebolag  Stockholm   
1957-04-01--1957-04-01  Aktiebolaget Dacia-Tryck  Stockholm   
1957-05-02--1957-06-15  Grafo Print boktryckeri  Huddinge   
1957-07-15--1957-12-15  Södermans boktryckeriaktiebolag  Stockholm   
1958-01-15--1958-02-15  Aktiebolaget Willhelmsson boktryckeri  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1952-02-14--1958-02-15  nyhetstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1952-02-14--1958-02-15  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1952-02-14--1958-02-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1952-02-14--1958-02-15  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:43:11 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond