Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

VECKOREVYEN (1906)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1906-02-23--1908-02-10  Rydberg, Gerda Albertina    utg.rätten överlåten 1935 Bibliograferad period

Period Kommentar
1906-02-10--1908-02-10   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1906-02-10--1908-02-10  [omärkt]  Stockholm  1/v        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1906-02-10--1906-11-03  1/v   lö      
1908-01-15--1908-02-10  1/v        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1906-02-10--1906-11-03  VECKOREVYEN.   
1908-01-15--1908-02-10  VECKO - REVUEN / FRÅN ALLA LAND   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1906-01-01--1908-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1906-02-10--1908-02-10   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1906-02-10--1908-02-10  99-2970489-2     
1906-02-10--1908-02-10  2829961  Libris ID tryck    
1906-02-10--1908-02-10  0cddsqmvxf6xswh7  Libris ID elektronisk    
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  "ett organ för de som hysa frisinnade åsikter" T: 1906-02-10 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1906-01-01--1906-12-31   
1907-01-01--1908-12-31  1.40    1908 T 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1906-02-10--1908-02-10  Stockholm  Södermannagatan 37 Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1906-02-10--1906-11-03  46x31, 53x37   
1908-01-15--1908-02-10  26x19   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1906-02-10--1906-11-03   
1908-01-15--1908-02-10   

Språk

Period Språk Kommentar
1906-02-10--1908-02-10  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1906-02-10--1906-11-03  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm   
1908-01-15--1908-02-10  O.L. Svanbäcks boktryckeri  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1906-02-10--1908-02-10  veckotidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1906-02-10--1908-02-10  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1906-02-10--1908-02-10   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1906-11-04--1908-01-14   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1906-02-10--1908-02-10  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:46:58 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond