Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SVERIGES KYRKLIGA FOLKTIDNING (1915)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1914-09-22--1918-06-15  Jonsson, Axel Leonard Kristoffer  komministern  Tidningen anmäls på samma ansvarig utgivare i JuD:s papper först under titeln "Sveriges kyrkotidning". 1914-10-02 ändras titeln till "Sveriges kyrkliga folktidning". Bibliograferad period

Period Kommentar
1915-07-15--1918-06-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  1/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  SVERIGES KYRKLIGA FOLKTIDNING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1915-01-01--1918-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1915-07-15--1918-06-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  99-2961148-7     

Kommentar

Period Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  Datumen för numrens utgivning är osäkra, då endast månad och år är angivet på tidningen. Tidningens devis: "Gudsfruktan är vishetens begynnelse". 
Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1915-07-15--1916-12-15   
Pris

Period Pris Edition Kommentar
1915-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  Jonsson, Axel  utgivare   
1915-07-15--1918-06-15  Sjöfors, Gunnar  medredaktör   
1916-01-15--1916-05-15  Karlfeldt, Leonard  medredaktör   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  33x23   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1915-01-01--1915-12-31  8-10   
1916-01-01--1916-12-31  8-10   
1917-01-01--1917-12-31  8-10   
1918-01-01--1918-12-31   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  Victor Pettersons bokindustriaktiebolag  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  religiös tidskrift  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1915-07-15--1918-06-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1915-07-15--1918-06-15  R    


Sidan skapad Mon May 20 13:57:11 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond