Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SVENSK LÖSEN (1916)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1915-12-21--1918-12-27  Lidman, Carl Henrik Sven Rudolfsson  författaren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1916-01-07--1918-12-27   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1916-01-07--1916-12-22  1/v   fre      
1917-01-05--1917-12-24  2/m   fre     Utkommer omkring den 10:e och 25:e i varje månad. 
1918-01-18--1918-12-27  2/m   fre     Sista halvåret utkommer nästan enbart dubbelnummer, dvs. frekvensen blir då i själva verket 1/mån. 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  SVENSK LÖSEN / TIDNING FÖR NATIONELL POLITIK   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1916-01-01--1918-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  Lidman, Sven    NF, "Svensk lösen". Se även Kihlberg, s. 29-31. 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1916-01-07--1918-12-27   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  99-2955256-1     


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  Kihlberg, M. & Söderlind, D.: Två studier i svensk konservatism 1916-1922. - Uppsala, 1961, s. 7-89   


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1916-01-01--1916-12-31  höger  SKAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1916-01-01--1916-12-31  2.50   
1917-01-01--1918-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  Lidman, Sven     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1916-01-07--1916-12-22  45x31   
1917-01-05--1918-12-27  29x19   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1916-01-07--1916-12-22  Löpande paginering över hela årgången. 
1917-01-05--1917-12-24  10-16  Löpande paginering över hela årgången. 
1918-01-18--1918-12-27  8-24  Löpande paginering över hela årgången. Andra halvan av året utkommer flera dubbelnummer och ett trippelnummer då sidantalet blir extra högt. Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  Centraltryckeriet  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  politisk tidskrift  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1918-01-01--1918-12-31  2500      NF, "Svensk lösen". 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1916-01-07--1918-12-27   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1916-01-07--1918-12-27  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:36:50 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond