Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1928-05-30--1930-05-07  Karlsson, Erik Fredrik  köpmannen   
1930-05-08--1933-12-15  Österlund, Gustaf Ehrnfrid  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1928-10-15--1933-12-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  1/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  UNDERRÄTTELSER / FÖR / RESANDE / TILL / NORRKÖPING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1928-01-01--1933-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1928-10-15--1933-12-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  99-2666981-6     

Kommentar

Period Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  daterat endast med månadsnamn, varför den 15:e används. Första nr. i lägget är nr. 2. 
Pris

Period Pris Edition Kommentar
1928-01-01--1933-12-31    utdelas gratis 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  Norrköping   Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  52x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1928-10-15--1933-12-15   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  Nörrköpings tidningars aktiebolags tryckeri  Norrköping   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  månadstidning  Dagstidning   tågtidtabeller, minneslista, karta över Norrköping, förströelseläsning 

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1928-01-01--1928-12-31  15000     
1929-01-01--1929-12-31  15000     
1930-01-01--1930-12-31  15000     
1931-01-01--1931-12-31  15000     
1932-01-01--1932-12-31  15000     
1933-01-01--1933-12-31  15000     

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1928-10-15--1933-12-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1928-10-15--1933-12-15  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:55:03 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond