Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

BOHUSKUSTEN (1947)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1947-04-01--1965-01-15  Molander, Arvid R.     Bibliograferad period

Period Kommentar
1947-04-01--1965-01-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1947-04-01--1965-01-15  1/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1947-04-01--1960-12-15  BOHUSKUSTEN   
1961-01-15--1961-01-15  BOHUS-KUSTEN   
1965-02-15--1965-01-15  BOHUSKUSTEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1947-01-01--1965-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1947-04-01--1965-01-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1947-04-01--1965-01-15  99-2805607-2     

Kommentar

Period Kommentar
1947-04-01--1965-01-15  Tidningen daterad endast med år och nr, alla datum är därför ungefärliga. Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1947-01-01--1965-12-31  höger   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1948-01-01--1953-12-31     
1954-01-01--1958-12-31    enl. T: 4:- 1958 
1959-01-01--1961-12-31     
1962-01-01--1963-12-31     
1964-01-01--1965-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1947-04-01--1965-01-15  Uddevalla   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1947-04-01--1957-03-15  ingen uppgift     
1957-04-15--1965-01-15  Stridh, Yngve     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1947-04-01--1953-10-15  48x30,5   
1953-11-15--1960-12-15  52,5x35,5   
1961-01-15--1965-01-15  35,5x26   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1947-04-01--1960-12-15   
1961-01-15--1965-01-15   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1947-04-01--1947-04-01  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil   
1947-05-15--1949-12-15  Lysekilspostens tryckeri  Lysekil   
1950-01-15--1951-12-15  ingen uppgift     
1952-01-15--1964-11-15  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil   
1965-01-15--1965-01-15  Risbergs tryckeriaktiebolag  Uddevalla   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1947-04-01--1965-01-15  månadstidning  Dagstidning   Innehåller nyheter 

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1947-04-15--1965-01-15  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1948-01-01--1948-06-30  5000    B    
1949-01-01--1949-06-30  5000    B , N    
1950-01-01--1950-06-30  5000    B    
1951-01-01--1951-06-30  4800    N    

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1947-04-01--1965-01-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1947-04-01--1965-01-15  O    


Sidan skapad Mon May 20 13:36:31 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond