Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

KONFEKTIONÄREN (1910)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1910-08-26--1916-01-15  Meyer, Leopold  handlanden   Bibliograferad period

Period Kommentar
1910-09-26--1916-01-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  5-8/år        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1910-09-26--1910-12-15  KONFEKTIONÄREN / FACKORGAN FÖR KONFEKTIONS- OCH MANUFAKTURBRANCHEN SAMT DÄRMED FÖRBUNDNA HANDELSGRENAR.   
1911-01-15--1912-06-15  KONFEKTIONÄREN / FACKORGAN FÖR KONFEKTIONS- OCH MANUFAKTURBRANSCHEN SAMT DÄRMED FÖRBUNDNA HANDELSGRENAR.   
1912-07-15--1913-12-15  KONFEKTIONÄREN / FACKORGAN FÖR KONFEKTIONS- OCH MANUFAKTURBRANSCHEN SAMT VARUHUS OCH EXPORT.   
1914-01-15--1916-01-15  KONFEKTIONÄREN / FACKORGAN FÖR KONFEKTIONS-, MANUFAKTUR- OCH KORTVARUBRANSCHEN SAMTVARUHUS OCH EXPORT.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1910-01-01--1916-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1910-09-26--1916-01-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  99-2893624-2     

Kommentar

Period Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  Tidningen är daterad endast med nummer varför exakta datum ej kan anges. Den 15:e används oftast. 
Pris

Period Pris Edition Kommentar
1910-01-01--1910-12-31   
1911-01-01--1911-12-31  3.50     
1912-01-01--1912-12-31  3.40     
1913-01-01--1914-12-31  3.50     
1915-01-01--1915-12-31  3.35     
1916-01-01--1916-12-31  3.50     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  Stockholm  Adolf Fredriks Kyrkogata 9b 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  Meyer, Leopold    osäker uppgift 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  43x27   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1910-01-01--1910-12-31  8-10  de tre första numren 
1915-01-01--1915-12-31  12   
1916-01-01--1916-12-31  12-14  de tre sista numren Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1910-09-26--1910-12-15  R.W. Statlanders boktryckeri  Stockholm   
1911-01-15--1916-01-15  Ernst Westerbergs boktryckeri  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  facktidning konfektion  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1910-09-26--1916-01-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1910-09-26--1916-01-15  O    


Sidan skapad Mon May 20 13:45:38 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond