Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1975)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1975-01-01--1982-04-30  Bothén, Anders    Minnesruna T 1982-05-07 
1982-05-07--1984-05-18  Crusner, Lennart     
1984-05-25--1985-02-16  Hellsten, Lars ragnar     Bibliograferad period

Period Kommentar
1975-01-10--1985-02-16   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1975-01-10--1984-09-21  1/v   fre      
1984-10-01--1985-02-16  7/v   ti , fre , sö , må , on , to , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1975-01-10--1985-02-16  GHT / GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1975-01-10--1985-02-16  svart + 3    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1975-01-10--1985-02-16  Göteborgs handels- och sjöfartstidning aktiebolag  Göteborg   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1975-01-10--1985-02-16   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1975-01-10--1985-02-16  0345-4010     Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1979-08-03--1984-10-31     


Pris

Period Pris Edition Kommentar
1975-01-01--1975-12-31  50     
1976-01-01--1977-12-31  60     
1978-01-01--1980-12-31  80     
1981-01-01--1981-12-31  100     
1982-01-01--1982-12-31  150     
1983-01-01--1983-12-31  175     
1984-10-01--1985-02-16  890    efter övergången till 7 dagars utgivning 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1975-01-10--1985-02-16  Göteborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1975-01-10--1976-03-19  Laurin, Mats     
1976-03-26--1982-04-30  Bothén, Anders     
1982-05-07--1984-05-18  Crusner, Lennart     
1984-05-25--1985-02-16  Stamming, Johnny    Slutdatum bör kollas 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1975-01-10--1984-05-03  40x25   
1984-05-11--1985-02-16  44x28   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1975-01-10--1975-12-31  24   
1980-01-01--1980-12-31  28-32   
1984-10-01--1984-12-31  32-40  efter övergången till 7 dagars utgivning 


Sätteri

Period Sätteri Ort Kommentar
1984-05-11--1984-09-21  LBA     

Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1975-01-10--1977-06-18  Lerums boktryckeri   Lerum   
1977-06-24--1984-05-04  Handelstidningens tryckeri LBA  Göteborg   
1984-05-11--1984-06-01  Smålands folkblad  Jönköping   
1984-06-08--1984-09-21  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås   
1984-10-01--1985-02-16  GHT Production AB  Göteborg   Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1900-01-01--1914-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1975-01-10--1975-12-31  17100      TS-boken 1976 
1978-01-01--1978-12-31  8800      TS-boken 1979 
1980-01-01--1980-06-30  11332       
1981-01-01--1981-06-30  12197       
1982-01-01--1982-06-30  10868       
1983-01-01--1983-06-30  9308       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1975-01-10--1985-02-16   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1975-01-10--1978-12-29  R    
1979-01-05--1985-02-16  L    


Sidan skapad Thu May 23 02:34:18 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond