Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

DALABLADET (1918)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1917-12-28--1918-12-08  Larsson, Anders Johan  redaktören  fr o m 1918 01 01 Jud-S; T: John Larsson 
1918-12-09--1924-09-08  Kjellman, James Ferdinand  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1917-12-14--1924-09-08   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1917-12-14--1924-09-08  3/v   må , on , fre     T 1918-01-02--1919-11-03 kl 13 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1917-12-14--1924-09-08  DALA-BLADET / LÄNSORGAN FÖR BONDEFÖRBUNDET.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1917-01-01--1924-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1918-01-10--1924-09-08  Tidnings- och tryckeriaktiebolaget Dalaförbundet  Falun  SA 1918. Bolaget trädde i likvidation 1925. (SA 1925, sp. 1220) 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1918-01-02--1924-09-08   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1918-01-02--1924-09-08  99-2767248-9     

Kommentar

Period Kommentar
1918-01-02--1924-09-08  Tidningen Dalabladet (1906) och dess tryckeri köptes av länets Bondeförbund 1918 (T 1918-01-02), sedan Aktiebolaget Dala-Bladet trätt i likvidation. (SA 1918) Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1917-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT 1918, 1920-1923 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1917-01-01--1918-12-31     
1919-01-01--1920-12-31  7.50     
1921-01-01--1921-12-31     
1922-01-01--1924-12-31     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1917-12-14--1917-12-21  Tidningen Dalabladet (1906) och dess tryckeri köptes av länets Bondeförbund 1918 (T 1918-01-02), sedan Aktiebolaget Dala-Bladet trätt i likvidation. (SA 1918) 

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1917-12-14--1924-09-08  Falun   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1917-12-14--1918-12-13  Larsson, John     
1918-12-16--1924-09-08  Kjellman, James     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1917-12-14--1918-05-03  58-59x42-43   
1918-05-06--1921-10-26  58-59x36, 58x42-43   
1921-10-28--1922-01-13  51x30, 51x36   
1922-01-16--1922-06-02  51x30, 58x42   
1922-06-07--1924-08-20  51x30, 51x36, 58-59x42   
1924-08-22--1924-09-08  60x42  1924-09-08 utkom ett A4-blad med satsyta 24x18 

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1917-12-14--1921-10-26   
1922-01-01--1922-12-31  4-8   
1924-01-01--1924-12-31  4-8   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1917-12-14--1918-12-16  Aktiebolaget Dalabladets tryckeri  Falun   
1918-12-18--1924-09-08  Tidnings- och tryckeriaktiebolaget Dalaförbundet  Falun   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1921-01-01--1921-12-31  ny press  T 1921-10-28 

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1917-12-14--1924-09-08  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1917-12-14--1924-09-08  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1923-01-01--1923-12-31  3000      prenumeranter, T 1923-11-26 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1918-01-02--1924-09-08   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1917-12-14--1924-09-08  R    


Sidan skapad Mon May 20 13:34:38 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond