Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

FÄDERNESLANDET (1933)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1929-01-29--1933-08-28  Lindgren, Alaiza Inga Mera     
1933-08-29--1933-12-30  Dahlin, Carl Sigfrid  direktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1933-08-12--1933-12-30   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1933-08-12--1933-09-02  1-2/v        
1933-09-09--1933-11-18  2/v   on , lö      
1933-11-25--1933-12-30  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1933-08-12--1933-09-27  FÄDERNESLANDET.   
1933-09-30--1933-11-25  FÄDERNESLANDET. / HUVUDORGAN FÖR NATIONAL-RADIKALA SAMLINGSPARTIET.   
1933-12-02--1933-12-30  FÄDERNESLANDET.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1933-01-01--1933-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1933-08-12--1933-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1933-08-12--1933-12-30  99-2740916-8     


Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1933-01-01--1933-12-31  Nationalradikala samlingspartiet  1933-09-30--1933-11-25. Partiet bildat 1933-07-13. Se T 1933-09-23, s. 9 Pris

Period Pris Edition Kommentar
1933-01-01--1933-12-31  14     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1933-08-12--1933-12-30  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1933-08-12--1933-12-30  Dahlin, C.S.    1933-08-12--1933-09-02 finns ingen redaktör angiven i T 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1933-08-12--1933-12-30  40-41x27-28   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1933-08-12--1933-11-25   
1933-12-02--1933-12-30   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1933-08-12--1933-12-30  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm   Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1933-08-12--1933-12-30  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1933-08-12--1933-12-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1933-08-12--1933-12-30  C   MFT 129 


Sidan skapad Thu May 23 00:57:31 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond