Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

FOLKBLADET SKÅNE (1996)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  Schwanbom, Göran   Bibliograferad period

Period Kommentar
1996-03-30--1996-04-30   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  3/v   ti , to , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  FS / FOLKBLADET SKÅNE   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  svart + 3    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  Folkbladet Skåne AB  Helsingborg   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1996-03-30--1996-04-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  1402-5736     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  socialdemokratisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  563     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1996-03-30--1996-03-30  Odaterat   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  Helsinborg   Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  37x24 cm   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  12-16   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  Dagstidning  Dagstidning    
Utgivningsperiod

Period Kommentar
1996-03-30--1996-04-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1996-03-30--1996-04-30  L    


Sidan skapad Mon May 20 13:26:22 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond