Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SMÅLANDSBLADET (1901)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1899-02-10--1904-12-30  Svensson, Carl Fredrik  handlanden   Bibliograferad period

Period Kommentar
1901-08-23--1904-12-30   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  [omärkt]  Eksjö  1/v   fre      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  1/v   fre   e m    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  SMÅLANDSBLADET / ANNONSBLAD FÖR HELA PROVINSEN.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1901-01-01--1904-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  Svensson, Carl Fredrik  Eksjö 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1901-08-23--1904-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  99-2949753-6     
1901-08-23--1904-12-30  2810119  Libris ID tryck    
1901-08-23--1904-12-30  s46c96rrq26rtv61  Libris ID elektronisk    Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1901-01-01--1904-12-31  skall "bekämpa partipolitiken"  T 1901-08-23 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1901-01-01--1901-12-31  0.20    året ut 
1902-01-01--1904-12-31  0.70     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  Eksjö   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  Svensson, Carl Fredrik  ansv. utg.  ej uppgift i tidningen 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1901-08-23--1902-05-23  59-61x46-46   
1902-05-30--1904-01-22  58-59x39-40   
1904-01-29--1904-12-30  53-54x39-40, 58-59x39-40   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1901-08-23--1904-12-30   

Språk

Period Språk Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1901-08-23--1902-01-03  Smålands tryckeri  Jönköping   
1902-01-10--1904-12-30  Smålands allehandas tryckeri  Jönköping   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1904-01-01--1904-12-31  5000      SKAT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1901-08-23--1904-12-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1901-08-23--1904-12-30  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:05:39 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond