Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

VÅR KAMP (1930)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1930-03-03--1933-10-04  Bille, Stig Gustaf Vilhelm     
1933-10-05--1934-03-31  Dahlquist, Carl Birger Wilhelm     Bibliograferad period

Period Kommentar
1930-03-15--1934-03-31   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1930-03-15--1931-01-15  2/m   lö      
1931-02-01--1931-02-15  2/m   sö      
1931-03-01--1932-12-15  2/m   varierande     utkommer den 1,a och 15 i varge månad 
1933-01-07--1934-03-31  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1930-03-15--1930-09-20  VÅR KAMP / ORGAN FÖR NYSVENSKA FOLKFÖRBUNDET   
1930-10-11--1934-03-31  VÅR KAMP / HUVUDORGAN FÖR NATIONALSOCIALISMEN I SVERIGE   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1930-03-15--1934-03-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1931-12-01--1934-03-31  Förlags A.-B. Vår kamp  Göteborg   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1930-03-15--1934-03-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1930-03-15--1934-03-31  99-2974239-5     


Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1930-03-15--1930-09-20  Nysvenska folkförbundet   
1930-10-11--1930-12-01  Nysvenska nationalsocialistika förbundet   
1931-01-15--1933-10-28  Svenska nationsocialistiska partiet   
1933-11-04--1933-12-02  Svenska nationalsocialistiska samlingspartiet   
1933-12-09--1934-12-31  Nationalsocialistiska blocket   


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1930-03-15--1934-03-31  nationalsocialistisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1931-01-01--1932-12-31     
1933-01-01--1933-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1930-03-15--1934-03-31  Göteborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1930-09-20--1930-09-20  Hultman, Yngve    tillträdes och slutdatum ej angivet i tidningen 
1930-11-15--1933-01-14  Lindholm, Sven-Olof    tillträdes datum ej angivet i tidningen 
1933-01-21--1933-09-23  Lundberg, Ivar     
1933-09-30--1934-01-20  Hallonstén, Knut     
1934-01-27--1934-02-03  Uppgift saknas     
1934-02-10--1934-03-31  Dahlberg, Frank     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1930-03-15--1932-09-01  44-46,5x30,5   
1932-09-15--1933-05-06  42-44x30   
1933-05-13--1934-03-31  40-41x30   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1930-03-15--1931-11-01   
1931-11-15--1934-03-31  6-8   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1930-03-15--1930-12-01  Trollhättans tryckeri A.B.  Trollhättan   
1931-01-15--1931-02-15  A.-B. John Antonsons Boktr.  Göteborg  Luckor i Kb,s bestånd gör det omöjligt att bestämma bestämma startdatum 
1931-03-01--1934-03-31  Örtenblad & Möllers Boktryckeri  Göteborg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1931-03-15--1934-03-31  politisk tidskrift  Dagstidning    
Utgivningsperiod

Period Kommentar
1930-03-15--1934-03-31   


Övrig redaktion

Period Övrig redaktion Titel Kommentar
1931-01-15--1931-11-15  Hultman, Yngve  Red.-sekr.   
1931-12-01--1932-05-15  Laurell, Elias  Red.-sekr.   
1932-07-01--1933-01-14  Dahlberg, Per  Red.-sekr.   
1933-01-21--1933-09-29  Dahlqvist, Wilhelm  Red.-sekr.   
1934-02-17--1934-02-17  Kjellberg Hj  Red.-sekr.   

Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1930-03-15--1934-03-31  R    


Sidan skapad Thu May 23 01:13:13 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond