Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SÖDERMALM (1904)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1904-08-31--1905-10-18  Holm, Omar Georg  boktryckerifaktorn   
1905-10-19--1906-04-27  Mårtensson, Lars August  boktryckerifaktorn   
1906-04-28--1908-02-04  Palm, Conrad    Se T 1906-04-28. 
1908-02-05--1909-03-20  Uddgren, Gustaf    Se T 1908-02-08. Eventuellt ett tidigare slutdatum. Bibliograferad period

Period Kommentar
1904-09-17--1909-03-20   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1904-09-17--1906-12-29  [omärkt]  Stockholm  1/v        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1904-09-17--1908-07-04  1/v   lö      
1908-07-18--1908-09-12  2/m   lö      
1908-09-19--1909-03-20  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1904-09-17--1904-10-01  SÖDERMALM / ANNONSTIDNING / SPECIELT ORGAN FÖR SÖDERMALM.   
1904-10-08--1909-03-20  SÖDERMALM / SPECIELT ORGAN FÖR SÖDERMALM.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1904-01-01--1909-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1904-09-17--1905-10-14  Holm, Georg  Stockholm  Förmodligen är Holm ägare, dock ingen uppgift i T. 
1905-10-21--1906-04-28  Mårtensson, Lars August  Stockholm  Se T 1905-10-21 samt T 1906-04-28. 
1906-04-28--1908-02-04  Palm, Conrad  Stockholm  Se T 1906-04-28 och 1908-02-08. 
1908-02-05--1909-03-20  Uddgren, Gustaf  Stockholm  Se T 1908-02-08. Eventuellt ett tidigare slutdatum. 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1904-09-17--1909-03-20   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1904-09-17--1909-03-20  99-2963378-2     
1904-09-17--1909-03-30  2823214  Libris ID tryck    
1904-09-17--1909-03-30  q29sxcmknmqjwn93  Libris ID elektronisk    Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1904-09-17--1906-12-29  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    


Pris

Period Pris Edition Kommentar
1905-01-01--1909-12-31  2.40     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1904-09-17--1904-09-17   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1904-09-17--1909-03-20  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1904-09-17--1905-10-07  Holm, Georg  utgivare   
1905-10-14--1905-10-14  ingen uppgift     
1905-10-21--1906-04-21  Mårtensson, Lars August  utgivare  Se T 1905-10-21 och T 1906-04-28. I T fr.o.m. 1905-10-28. 
1906-04-28--1908-02-04  Palm, Conrad    Se T 1908-02-08. 
1908-02-06--1908-11-21  Uddgren, Gustaf    Se T 1908-02-08. 
1908-11-28--1909-03-20  ingen uppgift    Ny redaktion enligt T 1908-11-28, dock anges inga namn. 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1904-09-17--1906-04-21  61x40   
1906-04-28--1909-03-20  55x40   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1904-09-17--1909-03-20   

Språk

Period Språk Kommentar
1904-09-17--1909-03-30  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1904-09-17--1904-10-29  C.O. Grönstedts tryckeri  Stockholm   
1904-11-05--1906-09-22  J.W. Holms tryckeri  Stockholm   
1906-09-29--1909-03-20  Östermalmstryckeriet  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1904-09-17--1909-03-20  veckotidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1904-09-17--1909-03-20  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1904-09-17--1909-03-20   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1904-09-17--1909-03-20  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:43:33 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond