Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1945)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  Eurén, Rickard   Bibliograferad period

Period Kommentar
1945-08-24--1948-12-23   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1945-08-24--1947-05-01  1/v   fre      
1947-05-08--1948-12-23  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1945-01-01--1948-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  INAPRESS  Stockholm   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1945-01-15--1948-12-29   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1945-01-15--1948-12-29  99-2954919-6     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1945-01-01--1948-12-31  kommunistisk  Smith 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1945-01-01--1948-12-31  10     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  Stockholm  Kungsgatan 84 1tr.ö.g. 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  Bengtsson, Nils     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  55x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1945-01-01--1945-12-31  12  första tre numren 
1946-01-01--1946-12-31  12   
1947-01-01--1947-12-31  12   
1948-01-01--1948-12-31  12   
1948-01-01--1948-12-31  10  sista tre numren Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  veckotidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1945-08-24--1948-12-23  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1946-01-01--1946-12-31  8788      USTT 
1947-01-01--1947-12-31  5400      USTT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1945-08-24--1948-12-29   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1945-01-15--1948-12-29  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:30:27 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond