Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1897-10-25--1904-07-18  Lundgren, Otto Wilhelm  handlaren   
1904-07-19--1917-09-25  Larsson, Carl Albert  bokförläggaren   
1917-09-26--1917-09-26  Lundhgren, Otto Wilhelm  redaktören  Fr.o.m. detta datum har Lundhgren låtit utfärda utgivningsbevis på sig själv och ger under perioden 1917-12-01--1918-03-09 ut en konkurrerande handelstidning. Se: Stockholms Handelstidning (1917). 
1917-09-27--1920-06-01  Larsson, Emilie Charlotta  änkefru   
1920-06-02--1939-10-17  Andersson, Fredrik  direktören   
1939-10-18--1939-12-29  Carlberg, Sven Eskil Alexander  direktören  Enl. T ansv. utg. fr.o.m. 1939-11-15. Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-06--1939-12-29   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1897-11-06--1906-12-29  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1897-11-06--1906-12-29  [omärkt]  Stockholm         


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1897-11-06--1904-11-26  1/v   lö      
1904-12-01--1918-12-11  2/v   on , lö      
1918-12-18--1939-12-29  1/v   on      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-06--1901-12-07  STOCKHOLMS HANDELSTIDNING / OFFERTBLAD ENDAST FÖR KÖPMÄN.  T 1900-01-06, s. 1, text under undertiteln: "Tidningen bör väl förvaras, att ej obehöriga få del af dervarande noteringar." 
1901-12-14--1902-10-25  STOCKHOLMS HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA UPPGIFTER.   
1902-11-01--1911-12-02  STOCKHOLMS HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER.   
1911-12-06--1916-05-13  STOCKHOLMS HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER   
1916-05-17--1917-09-26  STOCKHOLMS HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER.   
1917-09-29--1917-09-29  STOCKHOLMS / GAMLA / HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER   
1917-10-03--1917-12-08  STOCKHOLMS / GAMLA / HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER, MARKNADSBERÄTTELSER, VARUNOTERINGAR M.M.   
1917-12-12--1918-05-29  STOCKHOLMS / GAMLA / HANDELSTIDNING / FÖRUTVARANDE STOCKHOLMS HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER, MARKNADSBERÄTTELSER, VARUNOTERINGAR M.M.   
1918-06-01--1922-01-04  STOCKHOLMS / GAMLA / HANDELSTIDNING / FÖRUTVARANDE STOCKHOLMS HANDELSTIDNING. / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER, MARKNADSBERÄTTELSER, VARUNOTERINGAR M.M.   
1922-01-11--1923-12-28  STOCKHOLMS / GAMLA / HANDELSTIDNING / FÖRUTVARANDE STOCKHOLMS HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER, MARKNADSBERÄTTELSER, VARUNOTERINGAR M.M.   
1924-01-03--1928-11-14  STOCKHOLMS / GAMLA / HANDELSTIDNING / FÖRUTVARANDE STOCKHOLMS HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER, MARKNADSBERÄTTELSER, VARUNOTERINGAR.   
1928-11-21--1939-12-29  STOCKHOLMS / GAMLA / HANDELSTIDNING / AFFÄRSORGAN MED EXEKUTIVA OCH LEGALA UPPGIFTER, MARKNADSBERÄTTELSER, VARUNOTERINGAR.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1939-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1897-10-25--1904-07-18  Lundhgren, Otto Wilhelm  Stockholm  Osäker uppgift. 
1904-07-19--1917-09-25  Larsson, Carl Albert  Stockholm  Osäker uppgift. 
1917-09-27--1920-06-01  Larsson, Emelie Charlotta  Stockholm  Osäker uppgift. Född Lindström 
1920-06-02--1939-10-17  Andersson, Fredrik  Stockholm  T 1939-11-01, s. 3. 
1939-10-18--1939-12-29  AB Svensk Handelstidning  Stockholm  T 1939-11-01, s. 3. 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1897-12-04--1939-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1897-11-06--1939-12-30  22550060  Libris ID elektronisk    
1897-11-06--1939-12-30  2815138  Libris ID tryck    
1897-12-04--1939-12-30  99-2955034-8     

Kommentar

Period Kommentar
1897-12-04--1939-12-29  1917-12-01--1918-03-09: 2 parallella tidningar. T 1917-12-01, s. 3, sp. 1: "Vi anhålla vördsamt att våra ärade abonnenter ... icke må förväxla STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING med den publikation, som lär ska komma att utges under vårt förra ... namn,..." 


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1897-11-06--1906-12-29  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1900-01-06--1902-10-18  EXTRA-BLAD / TILL / STOCKHOLMS HANDELSTIDNING  ekonomi  1/m   lö     Bilagan medföljer vart 3:e nr. under denna period. 

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1911-01-01--1912-12-31  neutral  GUM 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1901-12-31  2.20     
1902-01-01--1902-12-31  3.30     
1903-01-01--1903-12-31  8.85     
1904-01-01--1904-12-31  4.40     
1905-01-01--1908-12-31  4.90     
1909-01-01--1917-12-31  7.50     
1918-01-01--1918-12-31  9.50     
1919-01-01--1919-12-31  12     
1920-01-01--1920-12-31  15     
1921-01-01--1939-12-31  20     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-06--1939-12-29  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-06--1904-07-31  Lundhgren, Otto W.     
1904-08-06--1906-10-27  Gösling, Einar  jur. utr. kand.  Gösling var t.f. redaktör 1904-08-06--1904-08-13. 
1906-10-28--1906-11-23  ingen uppgift    Utgivningsuppehåll. 
1906-11-24--1907-03-02  Lundhgren, Otto W.     
1908-01-04--1909-05-01  Palm, Conrad     
1910-07-27--1913-11-12  Lundhgren, Otto W.  chef för akvisitionen   
1913-11-15--1922-04-20  ingen uppgift     
1922-04-26--1930-12-31  Andersson, Fredrik     
1931-01-08--1939-12-29  ingen uppgift     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-06--1901-05-18  50-51x32-33, 54-56x32-33   
1901-05-25--1902-03-29  54-55x32-33, 54-55x34-35, 57-58x41-42, 57-59x46-47, 57-58x48-49   
1902-04-05--1902-11-29  64-66x45-46, 57-59x46-47, 59-60x46-47, 65-67x46-47, 66-67x52-53   
1902-12-06--1904-09-24  56-57x45-46, 63-64x45-46, 65-66x45-46, 64-66x52-53, 74-76x52-53   
1904-10-08--1904-12-31  50-51x32-33   
1905-01-04--1906-12-29  45-46x32-33, 50-51x32-33   
1907-01-02--1913-12-31  50-51x32-33  Ingen uppgift för perioden 1907-03-03--1907-12-28. 
1914-01-03--1915-12-29  49-50x32-33, 50-51x32-33   
1916-01-05--1918-12-11  50-51x32-33   
1918-12-18--1921-12-28  35-36x25-26, 36-37x25-26   
1922-01-04--1930-12-31  36-37x24-25   
1931-01-08--1933-12-29  26-27x17-18   
1934-01-04--1939-12-29  25-26x17-18, 26-27x17-18   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-06--1903-09-19   
1903-09-26--1904-09-24  4-8  Inkl. B-del, 2-4 s. 
1904-10-08--1904-11-26  12   
1904-12-01--1913-12-31  8-10   
1914-01-03--1918-12-11  Enstaka nummer 8 s. 
1918-12-18--1920-03-24  24   
1920-03-31--1922-12-29  20   
1923-01-04--1930-06-26  16-20   
1930-07-02--1930-12-31  20   
1931-01-08--1932-12-29  36-40   
1933-01-04--1933-12-29  28-36   
1934-01-04--1934-12-28  24-32   
1935-01-03--1935-12-24  20-28   
1936-01-03--1937-12-29  28-32   
1938-01-05--1939-12-29  24-28   

Språk

Period Språk Kommentar
1897-11-06--1939-12-30  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-06--1903-03-07  J.W. Holms tryckeri  Stockholm   
1903-03-14--1904-10-29  C.O. Grönstedts tryckeri  Stockholm   
1904-11-05--1906-09-22  J.W. Holms tryckeri  Stockholm   
1906-09-26--1907-03-02  Östermalmstryckeriet  Stockholm   
1908-01-04--1910-05-11  Gustafson & Påhlsons boktryckeri  Stockholm  Osäkert slutdatum p.g.a. felande nr (37-49). 
1910-07-02--1913-11-15  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm  Osäkert begynnelsedatum p.g.a. felande nr (37-49). 
1913-11-19--1916-05-13  Svenska tryckeriaktiebolaget  Stockholm   
1916-05-17--1921-12-28  Tryckeribolaget Norden  Stockholm   
1922-01-04--1922-06-28  Svenska Handelstidningens tryckeri  Stockholm   
1922-07-05--1922-12-29  Holgers tryckeriaktiebolag  Stockholm   
1923-01-04--1925-12-30  Stockholms bokindustriaktiebolags boktryckeri  Stockholm   
1926-01-07--1928-01-18  Lindström & Wallins boktryckeri  Stockholm   
1928-01-25--1933-12-29  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm   
1934-01-04--1937-12-29  Axlings bok- & tidskriftstryckeri  Södertälje   
1938-01-05--1938-03-30  Rob. Olssons boktryckeri  Stockholm   
1938-04-06--1939-12-29  Axlings bok- & tidskriftstryckeri  Södertälje   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-06--1939-12-29  veckotidning, affärer, ekonomi  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1897-11-06--1939-12-29  ant    

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1940-01-01--1940-01-01  Justitia T 1939-12-20, s. 3. Ekonomisk tidskrift på KB. 

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1904-01-01--1904-12-31  13300      SKAT 
1911-01-01--1911-12-31  9000      SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  9000      GUM 
1933-01-01--1933-12-31  5000    B   USTT, genomsnittsbruttoupplaga. 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1897-11-06--1939-12-30   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1906-10-28--1906-11-23   
1907-03-03--1907-12-28  Tidn. saknas. 
1909-08-08--1909-09-07  P.g.a. storstrejken. 
1910-05-12--1910-07-01  Tidn. saknas, nr. 37-49. 


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1897-12-04--1939-12-30  O    


Sidan skapad Mon May 20 14:42:47 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond