Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SKÅNES REFLEX (1926)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1926-01-22--1928-09-14  Levin, John  poliskonstapeln  Beviset utfärdat för titeln Skånes reflex. På T: Johan Levin Bibliograferad period

Period Kommentar
1926-02-15--1928-09-14   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1926-02-15--1926-06-15  1/m        
1926-07-02--1927-08-12  1/v   fre      
1927-09-02--1928-09-14  2/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1925-12-01--1926-01-15  SKÅNETIDNINGEN / REFLEX   
1926-02-15--1928-09-14  SKÅNES / REFLEX   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1925-01-01--1928-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1926-02-15--1928-09-14   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1926-02-15--1928-09-14  99-2784028-4     Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1925-12-15--1928-09-14  inga exemplar kända  Dock verkar det ha funnits löpsedlar. "Se till att Reflex saluföres och reklameras (genom uthängande av löpsedlar)." T 1927-07-01 

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "Tidningen får ingen politisk färg..." T 1925 Provnr 1 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1926-01-01--1926-12-31  0.15    lösnummer; 1926-02-15--11-05 
1926-01-01--1928-12-31  0.20    lösnummer; 1926-11-12--1928-09-14 

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1925-12-01--1926-01-15   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1925-12-01--1928-09-14  Malmö   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1926-02-15--1927-05-20  Levin, John  ansv.utg.  Ingen uppgift om redaktör på T. Förmodligen Levin. 
1927-06-03--1927-08-12  Nilsson, Alf     
1927-09-02--1928-09-14  Levin, Johan     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1925-12-01--1928-09-14  47-48x33   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1926-01-15--1926-11-05   
1926-11-12--1927-01-14   
1927-01-28--1928-09-14   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1925-12-01--1928-09-14  Malmö tryckeri- och pappersbolags boktryckeri  Malmö   Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1926-02-15--1928-09-14  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1926-01-01--1926-12-31  5000      T 1926-07-02; uppgiften avser perioden juni-juli 1926 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1926-02-15--1928-09-14   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1926-02-15--1928-09-14  O    


Sidan skapad Mon May 20 15:15:15 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond