Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SKOGARNAS ANNONSBLAD (1924)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1923-12-03--1925-12-18  Söderbergh, Algot Louis Ture  förstmästaren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1924-01-16--1925-12-18   

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1924-10-16--1925-12-18   

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1924-01-16--1924-01-30  1/v   on      
1924-02-07--1924-10-09  1/v   to      
1924-10-17--1925-12-18  1/v   fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1924-01-16--1925-12-18  SKOGARNAS ANNONSBLAD / SKOGSBRUK . HANDEL . TRÄFÖRÄDLING .   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1924-01-01--1925-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1924-01-16--1925-12-18  Söderbergh, Algot  Stockholm 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1924-10-16--1925-12-18   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1924-10-16--1925-12-18  99-2948410-8     

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1925-01-01--1925-12-31  1.80     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1924-01-16--1925-12-18  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1924-01-16--1924-05-01  Nicolin, F.     
1924-05-08--1925-12-18  ingen uppgift     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1924-01-16--1924-10-09  52x36   
1924-10-17--1925-12-18  58x38   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1924-01-16--1924-10-09  4-8   
1924-10-17--1925-12-18   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1924-01-16--1924-10-09  Hj. Hanssons boktryckeri  Eskilstuna   
1924-10-17--1925-10-02  Tryckeriföreningen Medelpads dagblad  Sundsvall   
1925-10-09--1925-12-18  Medelpads dagblad aktiebolag  Sundsvall   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1924-01-16--1925-12-18  annonsblad  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1924-01-16--1925-12-18  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1924-01-01--1924-12-31  10000     

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1924-10-16--1925-12-18   

Periodisk bilaga till

Period Periodisk bilaga till Kommentar
1924-10-17--1924-12-18   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1924-10-16--1925-12-18  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:09:15 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond