Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

RIKSPOSTEN (1934)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1934-05-16--1936-05-15  Ekström, Martin Eugén  översten   
1936-05-16--1938-05-25  Henriksson, Oscar Herman  handelsresanden   Bibliograferad period

Period Kommentar
1934-05-23--1938-05-25   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1934-05-23--1934-12-19  1/v   on      
1935-01-03--1935-07-11  1/v   to      
1935-07-25--1935-11-28  2/m   to      
1935-12-06--1935-12-26  1/v        
1937-01-05--1937-02-05  1/v        
1937-02-22--1938-05-25  oregelbunden       1-2/m 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1934-05-23--1935-10-17  RIKSPOSTEN / ORGAN FÖR SVENSK FOLKGEMENSKAP   
1935-10-31--1938-05-25  RIKSPOSTEN / ORGAN FÖR SVENSK FOLKGEMENSKAP / NATIONALSOCIALISTISKA BLOCKET   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1934-05-23--1938-05-25  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1934-05-23--1938-05-25   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1934-05-23--1938-05-25  99-2659611-8     

Kommentar

Period Kommentar
1934-05-23--1938-05-25  1936 saknas i KBs ex. och är ej genomgånget. Titeln fanns även åren 1941--1942, men är för dessa år tidskrift på KB (Polit. Allm. Tidskr. (Br) FOL). 

Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1934-01-01--1938-12-31  Nationalsocialistiska blocket   Pris

Period Pris Edition Kommentar
1935-01-01--1938-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1934-05-23--1934-06-27  Norrköping   
1934-07-04--1935-11-14  Stockholm   
1935-11-28--1938-05-25  Göteborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1934-05-23--1934-06-27  Fahlmark, Gösta     
1934-07-04--1935-02-28  ingen uppgift     
1935-03-07--1935-08-22  Möllman-Palmgren, H.     
1935-09-19--1935-11-14  ingen uppgift     
1935-11-28--1938-05-25  Dahlqvist, Wilhelm     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1934-05-23--1938-05-25  51-52x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1934-05-23--1935-02-28   
1935-03-07--1935-06-05  4-6   
1935-06-13--1938-05-25   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1934-05-23--1935-11-14  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm   
1935-11-28--1935-12-26  Alfatryckeriet  Göteborg   
1937-01-05--1937-06-17  Örtenblad & Möller  Göteborg   
1937-09-16--1938-05-25  Örtenblads boktryckeri  Göteborg   


Utgivningsperiod

Period Kommentar
1934-05-23--1938-05-25   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1934-05-23--1938-05-25  R    


Sidan skapad Thu May 23 01:46:14 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond