Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

MINARETEN (1923)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1924-01-18--1931-01-06  Andersson, Martin Artur     
1931-01-07--1934-11-27  Adamson, Einar Emanuel  redaktören   
1934-11-28--1938-02-17  Lagun, Michael  eldaren   
1938-02-18--1938-12-24  Adamson, Einar Emanuel  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1923-11-15--1938-12-24   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1923-11-15--1938-12-24  [omärkt]          huvudedition 
1926-09-18--1926-10-16  Stockholms-Minareten          utkom end. med 3 nr: 18/9, 2/10, 16/10 
1926-11-06--1926-12-24  Stockholmsupplagan          utkom end. med 3 nr: 6/11, 27/11, 24/12 
1928-01-15--1928-04-15  Riksupplagan    1/m       end. månadsdaterade 


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1923-11-15--1924-12-31  2/m   varierande      
1925-01-08--1925-12-31  2/m   to     i regel to 
1926-01-14--1929-06-20  1/v   to      
1926-07-06--1926-09-23        end. 3 nr 
1931-02-07--1938-12-24  1/v   on      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1923-11-15--1938-12-24  MINARETEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1923-01-01--1938-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1923-11-15--1927-05-25  Andersson, Martin  Göteborg  enl. tidningen 
1927-06-02--1938-12-24  ingen uppgift     

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1923-11-01--1938-12-24   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1923-11-01--1938-12-31  99-2816442-8     

Kommentar

Period Kommentar
1923-11-15--1938-12-24  Novembernumret 1923 t o m februarinumret 1924 är ej daterade Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!" 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1923-01-01--1938-12-31  0.25    lösnummerpris 
1925-01-01--1925-12-31  10    enl ITT 
1926-01-01--1927-12-31  11    enl ITT 
1928-01-01--1929-12-31    trol. exkl. porto 
1931-01-01--1931-12-31    enl tidningen och ITT; trol. exkl. porto 
1932-01-01--1932-12-31  10    enl ITT 
1932-01-01--1934-12-31  7.50    enl tidningen; trol. exkl. porto 
1933-01-01--1938-12-31  8.50    enl. ITT 
1935-01-01--1936-12-31    enl tidningen; trol. exkl. porto 
1937-01-01--1938-12-31  6.50    enl tidningen; trol. exkl. porto 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1923-11-15--1938-12-24  Göteborg   
1927-05-05--1927-06-09  Stockholm  "... för huvudstadens vidkommande skötes Minareten från en centralpunkt under Wikstens ledning." (1927-05-05) 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1923-11-15--1927-06-01  Andersson, Martin  ansv. utg.   
1927-05-05--1927-05-25  Wiksten, Jalmar    Stockholmsredaktör 
1927-06-02--1929-09-23  ingen uppgift    trol. Martin Andersson 
1931-02-07--1938-12-24  Adamson, Einar     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1923-11-15--1938-12-24  53-54x39   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1923-11-15--1938-12-24   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1923-11-15--1925-03-19  Aktiebolaget Göteborgs-tryckeriet  Göteborg   
1925-04-09--1929-03-07  Handelstryckeriet  Göteborg   
1929-03-28--1929-09-23  Ludw. Simonson boktryckeri  Göteborg   
1931-02-07--1932-12-31  Örtenblad & Möllers boktryckeri  Göteborg   
1933-01-14--1936-09-12  Örtenblad & Möller tryckeri  Göteborg   
1936-09-19--1937-01-16  Örtenblad & Möllers tryckeri  Göteborg   
1937-01-23--1937-09-18  Örtenblad & Möller, tryckeri  Göteborg   
1937-09-25--1938-12-24  Örtenblads boktryckeri  Göteborg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1923-11-15--1938-12-24  veckotidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1923-11-15--1938-12-24  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1923-11-01--1938-12-24  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1937-11-14 

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1929-09-24--1931-02-06   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1923-11-01--1938-12-31  O    


Sidan skapad Thu May 23 03:00:28 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond