Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

GÖTEBORGS ALLEHANDA (1880)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1880-01-26--1880-07-17  Pettersson, Otto Alexis  agenten   Bibliograferad period

Period Kommentar
1880-02-14--1880-07-17   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  [omärkt]  Göteborg  1/v   lö      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  GÖTEBORGS ALLEHANDA.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1880-01-01--1880-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1880-02-14--1880-07-17   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  2622184  Libris ID tryck    
1880-02-14--1880-07-17  n3s74v6hl1hp5w4t  Libris ID elektronisk    
1880-02-14--1880-07-17  99-2758013-4     Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  inga exemplar kända   

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1880-01-01--1880-12-31  moderat liberal  T 1880-02-14 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1880-01-01--1880-12-31  2.25    Pris utan postbefodrings avgift 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  Göteborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  Otto Alexis Pettersson  Agenten   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  51x35   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1880-02-14--1880-07-17   

Språk

Period Språk Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1880-02-14--1880-02-21  Göteborgs boktryckeriaktiebolag  Göteborg   
1880-02-28--1880-07-17  Victor Fischers boktryckeri  Göteborg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1880-02-14--1880-07-17   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1880-02-14--1880-07-17  R    


Sidan skapad Thu May 23 01:55:37 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond