Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1900-01-01--1905-11-30  Hedvall, G. F.     
1905-12-04--1905-12-28  Åkerhielm, Carl Helge     Bibliograferad period

Period Kommentar
1903-01-01--1905-12-28   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1880-05-20--1905-12-31  oregelbunden   oregelbunden    

Edition till

Period Edition till Kommentar
1900-01-01--1905-12-28   


Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1880-05-20--1905-12-31  Veckoupplagan  Gävle  1/v   to      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1880-05-20--1905-12-31  1/v   to      
1903-01-01--1905-12-28  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1903-01-01--1905-12-28  (VECKOUPPLAGAN AF) / GEFLE-POSTEN / TIDNING FÖR GEFLEBORGS LÄN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1903-01-01--1905-12-28  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1880-05-28--1905-12-28   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1880-05-20--1905-12-31  2598846  Libris ID tryck    
1880-05-20--1905-12-31  8p2rd36q6hzk2hpk  Libris ID elektronisk    
1880-05-28--1905-12-31  99-2734435-X     Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1880-05-20--1905-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1887-01-05--1888-12-28  FÖLJETONGSBILAGA    oregelbunden   varierande   nöje    


Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1900-12-31     
1901-01-01--1904-12-31  1.50     
1905-01-01--1905-12-31  1.70     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1903-01-01--1905-12-28  Gävle   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1903-01-01--1904-12-15  Hedvall, G. F.     
1904-12-22--1904-12-22  uppgift saknas     
1905-01-05--1905-12-28  Åkerhielm, Helge     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1903-01-01--1903-12-31  60x44   
1904-01-01--1905-12-28  60x44, 69x44   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1903-01-01--1905-12-28   

Språk

Period Språk Kommentar
1880-05-20--1905-12-31  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1903-01-01--1905-12-28  Gefle postens tryckeri  Gävle   Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1880-05-20--1905-12-31  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1880-05-28--1905-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1880-05-28--1905-12-28  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:51:07 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond