Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

FALUPOSTEN (1869)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1869-07-28--1873-09-22  Holm, Johan Wilhelm  boktryckerifaktor   
1873-09-23--1875-10-29  Holmstén, J. E.  boktryckare   
1875-10-30--1890-12-27  Asklund, Per Herman  boktryckare  Erhöll utg. bevis ånyo för titeln "Nya Falu Posten" 1877-09-03. Bibliograferad period

Period Kommentar
1869-08-16--1890-12-27   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1869-08-16--1890-12-27  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1869-08-16--1890-12-27  [omärkt]    oregelbunden   oregelbunden      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1869-09-01--1874-12-30  2/v   on , lö      
1875-01-02--1890-12-27  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1869-09-01--1877-09-22  FALU-POSTEN.   
1877-09-29--1888-12-29  NYA / FALU-POSTEN.   
1889-01-05--1890-12-27  NYA / FALU-POSTEN. / FRISINNAD FOLKTIDNING FÖR DALARNE.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1869-09-01--1890-12-27  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1869-09-01--1890-12-27   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1869-09-01--1890-12-27  99-2704885-8     Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1869-08-16--1890-12-27  BIHANG    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1869-09-01--1890-12-27  frisinnad   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1869-09-01--1869-12-31  1.75     
1870-01-05--1874-12-30     
1875-01-02--1890-12-27  2.5    Postbefodringsavgift ej medtagen. 

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1869-08-16--1869-08-16   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1869-09-01--1890-12-27  Falun  UF 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1869-09-01--1869-12-31  ingen uppgift     
1870-01-05--1870-04-23  Hedvall, G. F.     
1870-04-27--1885-12-24  ingen uppgift     
1886-01-02--1890-12-27  Asklund, Herman     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1869-09-01--1887-08-13  38-39x28-29   
1887-08-20--1889-09-07  43-44x30-31   
1889-09-14--1890-12-27  47x30   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1869-09-01--1890-12-27   

Språk

Period Språk Kommentar
1869-08-16--1890-12-27  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1869-09-01--1873-10-18  J. W. Holms boktryckeri  Falun   
1873-10-22--1890-12-27  Falupostens boktryckeri  Falun   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1869-09-01--1890-12-27  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1869-08-16--1890-12-27  ant , frak    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1869-08-16--1869-12-31  370      Uppgift från Waller. 
1870-01-02--1870-12-31  470      Uppgift från Waller. 
1871-01-02--1871-12-31  475      Uppgift från Waller. 
1872-01-02--1872-12-31  640      Uppgift från Waller. 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1869-09-01--1890-12-27   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1869-09-01--1890-12-27  R    


Sidan skapad Thu May 23 02:01:26 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond