Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

EKO FRÅN VÄRLDSPRESSEN (1917)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1917-10-23--1919-12-01  Månsson, Karl Fabian  journalisten   Bibliograferad period

Period Kommentar
1917-11-09--1919-12-01   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1917-11-09--1918-04-19  1/v   fre      
1918-05-01--1919-12-01  2/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1917-11-09--1918-03-08  EKO / FRÅN VÄRLDSPRESSEN / REFERERAR STATSFINANSIELLA, EKONOMISKA, KULTURELLA OCH POLITISKA FRÅGOR.   
1918-03-15--1919-12-01  EKO / FRÅN VÄRLDSPRESSEN / REFERERAR STATSFINANSIELLA, EKONOMISKA, KULTURELLA OCH POLITISKA FRÅGOR   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1917-01-01--1919-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1917-11-09--1919-12-01  Förlagsaktiebolaget Eko  Gävle   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1917-11-09--1919-12-01   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1917-11-09--1919-12-01  99-2852678-8     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1917-01-01--1919-12-31  arbetarklassvänlig  T, pren.anm. 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1918-01-01--1918-12-31    Efter 1 maj: 5,00 
1919-01-01--1919-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1917-11-09--1918-03-08  Gävle   
1918-03-15--1919-12-01  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1917-11-09--1919-12-01  Månsson, Fabian     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1917-11-09--1919-12-01  42x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1917-11-09--1919-12-01   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1917-11-09--1918-03-08  Tryckeri- & tidningsföreningens tryckeri  Gävle   
1918-03-15--1919-12-01  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1917-11-09--1919-12-01  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1917-11-09--1919-12-01  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1917-11-09--1919-12-01   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1917-11-09--1919-12-01  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:42:13 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond