Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

BADGÄSTEN (1911)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1911-06-08--1911-08-19  Frölin, Adolf Fredrik Theodor  boktryckerifaktorn   Bibliograferad period

Period Kommentar
1911-06-17--1911-08-19   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  BADGÄSTEN / SOMMARTIDNING FÖR BÅSTAD OCH MALEN.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1911-06-17--1911-08-19   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  99-2778901-7     

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  0.05    lösnummer 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  Båstad   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  Werner, Alex  frisör  A.W. mottog bidrag till tidn. T1911-06-17 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  43x30, 58x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1911-06-17--1911-08-19   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  badgästtidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1911-06-17--1911-08-19   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1911-06-17--1911-08-19  R    


Sidan skapad Thu May 23 01:53:56 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond