Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

ARBETARPOSTEN (1934)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1934-01-08--1935-10-15  Henriksson, Carl Torsten    I JuDs papper: Henrikson. 
1935-10-16--1938-01-21  Johansson, Nils Robert  expediten   
1938-01-22--1939-03-30  Olsson, Knut Åke     
1939-03-31--1960-12-15  Ström, Johan Albin  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1934-01-20--1960-12-15   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1934-01-20--1934-02-03  1/v   lö      
1934-02-07--1937-06-23  2/v   on , lö      
1937-07-02--1960-08-26  1/v   fre     Fr.o.m. 1947-09-20 står det "Utkommer: LÖRDAGAR" i redaktionsrutan, men T är ändå daterad fredagar. Fr.o.m. 1958-06-27 är frekvensen eg. inte 1/v p.g.a. många dubbel- och trippelnummer. 
1960-09-09--1960-10-21  2/m   fre      
1960-11-11--1960-12-15  1/m   fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1934-01-20--1960-12-15  ARBETARPOSTEN / TIDNING FÖR SOCIALISTISK POLITIK   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1934-01-01--1960-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1934-01-20--1960-11-11   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1934-01-20--1960-11-11  99-2863289-8     

Kommentar

Period Kommentar
1934-01-20--1960-12-15  Sista numret är odaterat, men betecknat julnummer. Slutdatumet för många uppgifter är därför ungefärligt. Näst sista numret är daterat 1960-11-11. 

Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1934-01-01--1940-12-31  Socialistiska partiet  Åtminstone fr.o.m. 1934-04-28. T.o.m. 1940-10-25. I redaktionsrutan står dock 1940-03-29--10-25 även "Organ för vänstersocialistiska oppositionen". 
1940-01-01--1960-12-31  Vänstersocialistiska partiet  Fr.o.m. 1940-11-01. 


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1934-01-01--1960-12-31  socialistisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1935-01-01--1937-12-31     
1938-01-01--1948-12-31     
1949-01-01--1951-12-31     
1952-01-01--1959-12-31     
1960-01-01--1960-12-31  10     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1934-01-20--1960-11-11  Göteborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1934-01-20--1934-04-25  Henriksson, Torsten     
1934-04-28--1934-06-13  Linde, Ebbe     
1934-08-16--1935-10-30  ingen uppgift    Torsten Henriksson? 
1935-11-02--1939-07-21  ingen uppgift     
1939-07-28--1960-12-15  Ström, Albin     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1934-01-20--1934-06-27  50x36   
1934-06-30--1936-12-30  54x36   
1937-01-09--1938-12-30  51-52x36   
1939-01-01--1940-07-05  48-49x35-36  Startdatum osäkert. 
1940-07-12--1960-12-15  50x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1934-01-20--1937-06-23  4-6   
1937-07-02--1939-06-16   
1939-06-22--1939-08-04   
1939-08-11--1939-12-29  4-8   
1940-01-05--1940-04-05  4-6   
1940-04-12--1944-01-14   
1944-01-21--1947-05-09  4-8   
1947-05-16--1960-12-15   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1934-01-20--1934-06-27  Ludw. Simonson boktryckeri  Göteborg   
1934-06-30--1936-12-30  Tryckcentralen  Göteborg   
1937-01-09--1937-07-23  Örtenblad & Möller tryckeri  Göteborg   
1937-07-30--1938-12-30  Örtenblads boktryckeri  Göteborg   
1939-01-01--1950-04-21  Ludw. Simonson boktryckeri  Göteborg  Startdatum osäkert. Numret odaterat. 
1950-04-28--1960-12-15  Förlagstryckeriet  Göteborg  Både start- och slutdatum osäkra. Numren odaterade. 


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1934-01-20--1960-12-15  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1934-01-20--1960-12-15  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1949-01-01--1949-06-30  8900       
1950-01-01--1950-06-30  8900       
1951-01-01--1951-06-30  8900       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1934-01-20--1960-11-11  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1940-09-20, 1940-10-11, 1940-11-07, 1940-11-22, 1941-12-19, 1942-07-24, 1942-10-22 1943-01-30, 1943-02-05, 1943-04-03, 1943-04-29, 1943-05-14, 1943-05-28 Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1934-01-20--1960-11-11  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:01:18 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond