Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

ANNONSBLADET (1919)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1919-10-08--1926-08-25  Brander, Anders  Redaktör   
1926-08-26--1926-09-17  Ulén, Karl Johan     Bibliograferad period

Period Kommentar
1919-12-05--1926-09-17   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1919-12-12--1926-09-17  [Omärkt]  Borås  1/v   fre      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1919-12-05--1926-09-17  1/v   fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1919-12-05--1923-09-07  ANNONSBLADET / BORÅS-POSTEN / VÄGVISARE FÖR BORÅS   
1923-09-14--1926-09-17  ANNONSBLADET / BORÅS-POSTEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1919-12-15--1926-09-07  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1919-12-12--1926-09-17   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1919-12-12--1926-09-17  99-2827240-9     

Kommentar

Period Kommentar
1919-12-05--1926-09-17  På Kungl. biblioteket finns tidningen först fr.o.m. nr 2, 1919-12-12 Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1922-01-01--1922-12-31  neutral  SVAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1924-01-01--1926-12-31    "...huvudsaklig spridning sker genom utdelning gratis..." T1919-12-12 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1919-12-05--1926-09-17  Borås   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1919-12-05--1926-08-27  Brander, Anders  utgivare   
1926-09-03--1926-09-17  Ulén, Karl  utgivare   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1919-12-05--1922-03-03  47x36   
1922-03-01--1926-09-17  52x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1919-12-05--1920-01-30  4-8   
1926-08-06--1926-09-17   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1919-12-05--1926-09-17  Borås tidnings tryckeri  Borås   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1919-12-05--1926-09-17  annonsblad  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1919-12-05--1926-09-17  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1919-12-12--1926-09-17   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1919-12-12--1926-09-17  R    


Sidan skapad Mon May 20 14:20:31 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond