Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1919-05-03--1921-12-31  Jönsson, Andreas Martin  boktryckaren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1919-06-07--1921-12-31   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  1/v   lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1919-06-07--1919-06-14  ANNONS-BLAD FÖR YSTAD / OCH OMNÄJD.   
1919-07-05--1921-12-31  ANNONS-BLAD FÖR YSTAD / OCH OMNÄJD.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1919-01-01--1921-12-31  svart  


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  Jönsson, Andreas Martin  Ystad  Möjligen ägare tillsammans med sin son, Axel J. Jönsson. T 1919-07-12 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1919-06-07--1921-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  99-2822458-7     

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1919-01-01--1921-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  Ystad   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  Jönsson, Andreas Martin  ansv.utg.   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  35x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1919-06-07--1921-12-31   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1919-06-07--1919-06-14  A.M. Jönssons tryckeri  Ystad   
1919-07-05--1921-12-31  A.M. Jönsson och sons tryckeri  Ystad   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  annonsblad  Dagstidning   Endast en spalt av sexton innehåller redaktionellt material. Fr.o.m. 1921-09-03 finns inget redaktionellt material. 

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1919-01-01--1919-12-31  2500      T 1919-06-07 
1919-01-01--1919-12-31  3000      T 1919-12-06 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1919-06-07--1921-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1919-06-07--1921-12-31  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:28:26 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond