Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

ÄLVDALSBYGDEN (1927)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1927-08-31--1928-12-07  Ramström, Lars Ragnar     
1928-12-08--1930-10-23  Lundquist, Einar Berthold     Bibliograferad period

Period Kommentar
1927-09-15--1930-10-23   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1927-10-06--1930-10-23  1/v   to   morg   SVAT 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1927-09-15--1930-05-15  ÄLVDALS-BYGDEN / TIDNING FÖR RÅDA, EKSHÄRAD, NORRA NY, DALBY, SÖDRA OCH NORRA FINNSKOGA SOCKNAR   
1930-05-22--1930-10-23  ÄLVDALS-BYGDEN / TIDNING FÖR RÅDA, EKSHÄRAD, NORRA NY, DALBY, NORRA OCH SÖDRA FINNSKOGA SOCKNAR   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1927-01-01--1930-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1927-10-06--1930-10-23   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1927-10-06--1930-10-23  99-2976892-0     

Kommentar

Period Kommentar
1927-10-06--1930-10-23  Provnumret är odaterat, datumet satt efter jämförelse med Sunnebygden. Abonnenterna erhöll vid nedläggandet Norra Värmland. 
Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1927-09-15--1930-10-23   Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1927-01-01--1930-12-31  neutral  T 1927-09-15; SVAT 1928--1930 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1927-01-01--1927-12-31   
1928-01-01--1930-12-31     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1927-09-15--1927-09-15  Provnumret är odaterat, datumet satt efter jämförelse med Sunnebygden. Abonnenterna erhöll vid nedläggandet Norra Värmland. 

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1927-09-15--1928-11-15  Sunne   
1928-11-22--1929-07-04  Ekshärad   
1929-07-11--1929-10-31  Sunne   
1929-11-07--1930-10-23  Torsby   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1927-09-15--1929-07-04  Lundquist, E Berthold     
1929-07-11--1929-08-22  Gustavsson, Nils G     
1929-08-29--1929-08-29  Vitalis, Sven     
1929-09-05--1930-10-23  Muthén, Fritiof     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1927-09-15--1930-10-23  56x43   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1927-09-15--1930-10-23   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1927-09-15--1930-07-24  Lars Ramströms tryckeri  Sunne   
1930-07-31--1930-10-23  Aktiebolaget Sunnebygdens tryckeri  Sunne   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1927-09-15--1930-10-23  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1927-09-15--1930-10-23  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1927-10-06--1930-10-23   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1927-10-06--1930-10-23  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:53:06 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond