Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

VERNAMO ALLEHANDA (1899)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1899-12-30--1903-12-30  Sjöstrand, Hjalmar Gustaf  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-03--1903-12-30   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1899-10-19--1903-12-30  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1899-10-19--1903-12-30  [omärkt]  Jönköping  2/v   on , lö      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1899-10-19--1903-12-30  2/v   on , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-03--1903-12-30  VERNAMO ALLEHANDA / TIDNING FÖR VERNAMO, GISLAVED OCH VÄSTRA SMÅLAND.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1903-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1899-10-19--1903-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1899-10-19--1903-12-30  2808294  Libris ID tryck    
1899-10-19--1903-12-30  4f3wt3d22pb842sl  Libris ID elektronisk    
1899-10-19--1903-12-30  99-2947820-5     

Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1899-10-28--1903-12-30   


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1899-10-19--1903-12-30  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  moderat  T 1900-01-03 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1901-12-31  1.20     
1902-01-01--1902-12-31  1.25     
1903-01-01--1903-12-31  1.50     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1899-10-28--1899-11-11   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-03--1903-12-30  Jönköping   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-03--1903-12-30  Sjöstrand, Hjalmar     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-03--1901-12-31  53x40, 58x40   
1902-01-04--1902-02-22  58x46   
1902-02-26--1903-12-30  53x39   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-03--1903-12-30   

Språk

Period Språk Kommentar
1899-10-19--1903-12-30  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-03--1901-12-31  Lundgrenska boktryckeriet (Gustaf Lundin)  Jönköping   
1902-01-04--1903-12-30  Smålands allehandas tryckeri  Jönköping   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-03--1903-12-30  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1899-10-19--1903-12-30  ant    

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1904-01-02--1904-01-02   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  2000      SKAT 1900 
1901-01-01--1901-12-31  3000      SKAT 1901 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1899-10-19--1903-12-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1899-10-19--1903-12-30  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:00:55 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond