Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

VECKANS NYHETER (1909)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1908-11-06--1910-09-14  Hellberg, Johan Henrik  redaktören   
1910-09-15--1913-01-24  Berndtsson, Gustaf Fredrik  boktryckaren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1908-12-12--1913-01-24   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1909-01-05--1909-12-03  1/v   fre      
1909-12-07--1910-07-26  2/v   ti , fre      
1910-08-05--1913-01-24  1/v   fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1908-12-12--1913-01-24  VECKANS NYHETER / TIDNING FÖR JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1908-01-01--1913-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1909-01-05--1910-09-16  Tryckeri- & Förlagsaktiebolaget  Östersund   
1910-09-23--1913-01-24  G. F. Berndtsson & Sons Boktryckeri  Östersund   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1908-12-12--1913-01-24   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1908-12-12--1913-01-24  99-2970012-9     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1910-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1910-01-01--1910-12-31  2.20     
1911-01-01--1912-12-31  1.20     
1913-01-01--1913-12-31     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1908-12-12--1908-12-19   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1908-12-12--1913-01-24  Östersund   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1908-12-12--1910-08-12  Hellberg, J.     
1910-08-19--1910-09-16  ingen uppgift     
1910-09-23--1913-01-31  Berndtsson, G. F.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1908-12-12--1909-08-10  58x42   
1909-08-20--1913-01-24  52-53x39   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1908-12-12--1913-01-24   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1908-12-12--1909-08-10  Centraltryckeriet  Östersund   
1909-08-20--1913-01-24  G. F. Berndtsson & Sons boktryckeri  Östersund   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1908-12-12--1913-01-24  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1908-12-12--1913-01-24  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1909-01-05--1913-01-24   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1908-12-12--1913-01-24  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:46:39 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond