Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

UPPLÄNNINGEN (1929)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1929-12-06--1930-12-31  Rönblom, H.-K.     Bibliograferad period

Period Kommentar
1929-12-06--1930-12-31   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1929-12-06--1930-12-31  3/v   må , on , fre   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1929-12-06--1930-12-31  UPPLÄNNINGEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1929-01-01--1930-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1929-12-06--1930-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1929-12-06--1930-12-31  99-2669265-6     Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1930-10-01--1930-05-23  UPPLÄNNINGEN/SÖNDAGSNUMMER  allmän  1/v   sö      

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1929-01-01--1930-12-31  frisinnad  Tollin 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1929-01-01--1930-12-31  7.50    1929 T 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1929-12-06--1930-12-31  Uppsala   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1929-12-06--1930-12-31  Rönblom, H.-K.  red   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1929-12-06--1930-05-23  50x31   
1930-05-26--1930-12-31  50x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1930-03-03--1930-03-31   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1929-12-06--1930-12-31  Upplänningens A.-B:s tryckeri     


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1891-11-14--1979-12-29  allmän veckojournal  Dagstidning    Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1930-01-01--1930-12-31  3000      USTT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1929-12-06--1930-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1929-12-06--1930-12-31  O    


Sidan skapad Mon May 20 14:34:23 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond