Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

UPPLAND (1918)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1918-03-07--1918-11-06  Malcus, Oscar Isidor  lantbrukaren   
1918-11-07--1920-04-15  Hedenström, Bror Gustaf  redaktören   
1920-04-16--1921-05-12  Marell, Seth Mathias  filosofiekandidaten   
1921-05-13--1922-01-15  Johansson, Frans Hjalmar  redaktören   
1922-01-16--1922-12-22  Norrlander, Karl Johan     
1925-01-03--1925-07-31  Norrlender, K E     Bibliograferad period

Period Kommentar
1918-03-01--1922-12-28   
1925-01-03--1925-07-31   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1919-05-21--1919-08-01  Del B  1/v   fre    
1920-09-01--1921-02-25  Del B  2/v   on , fre    


Edition/Editionstitlar

Period Edition/Editionstitlar Kommentar
1919-01-04--1919-11-29   

Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1918-03-01--1919-01-08  [omärkt]    3/v   må , on , fre   f m    
1918-12-24--1919-11-29  veckoupplaga    1/v   lö   f m    
1919-01-10--1919-11-28  upplaga A och C    3/v   må , on , fre   f m    
1919-12-01--1922-12-22  [omärkt]    3/v   må , on , fre   f m   Fr.o.m. 1921-03-04 2/v, ti, fre. Se Frekvens. 


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1918-03-01--1921-02-18  3/v   må , on , fre   f m    
1921-03-04--1921-08-23  1/v   fre   f m    
1921-08-26--1922-12-22  2/v   ti , fre   f m    
1925-01-03--1925-04-25  3/v   ti , to , lö      
1925-04-28--1925-07-31  2/v   ti , fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1918-03-01--1919-07-23  UPPLAND/BONDEFÖRBUNDETS TIDNING FÖR UPPLAND  Motto fr.o.m. 1919-08-13--1925-12-28 " Jordbrukets välstånd är fosterlandets säkra grundval." 
1919-07-25--1919-10-29  UPPLAND/BONDEFÖRBUNDETS TIDNING FÖR UPPLAND/NYHETS-OCH ANNONSORGAN FÖR UPPSALA OCH NORRA STOCKHOLMS LÄN.   
1919-10-31--1922-12-22  UPPLAND/BONDEFÖRBUNDETS TIDNING FÖR UPPLAND/NYHETS-OCH ANNONSORGAN FÖR UPPSALA OCH STOCKHOLMS LÄN.   
1925-01-03--1925-07-31  UPPLAND / NYHETS- OCH ANNONSORGAN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1918-01-01--1922-12-31  svart    
1925-01-03--1925-07-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1918-03-01--1925-12-28  Tidningsföreningen Uppland u.p.a.  Uppsala  T 1918-03-01 s. 4 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1918-03-01--1922-12-28   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1918-03-01--1922-12-28  99-2669361-X     

Kommentar

Period Kommentar
1918-03-01--1925-12-28  1923-25 saknas i KB. Uppsalas exemplar saknas i SBD. Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1920-01-01--1923-12-31  bondeförbundet  SKAT, SVAT. 1922 borgerlig, bondeförbundet. Tollin. 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1919-01-01--1919-12-31  huvudupplaga   
1919-01-01--1919-12-31  1.50  veckoupplaga   
1919-01-01--1919-12-31  huvudupplaga med veckouppl.   
1920-01-01--1920-12-31  huvudupplaga   
1921-01-01--1921-12-31  8.50  huvudupplaga   
1922-01-01--1922-12-31  huvudupplaga   
1923-01-01--1923-12-31  huvudupplaga   
1924-01-01--1924-12-31  huvudupplaga   
1925-01-01--1925-12-31  huvudupplaga   

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1918-03-01--1918-03-13  1923-25 saknas i KB. Uppsalas exemplar saknas i SBD. 

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1918-03-01--1922-12-28  Uppsala   
1925-01-03--1925-07-31  Uppsala   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1918-03-01--1918-07-15  Hedenström, Gust. Z..  redsekr   
1918-03-01--1918-07-15  Wassung, R.  redsekr   
1918-07-17--1920-03-26  Hedenström, Gust.Z.  red   
1920-04-16--1920-06-07  Marell, Seth M.  red   
1920-06-09--1922-01-03  Johansson, Hjalmar  huvudred   
1922-01-07--1922-12-22  Norrlander, Karl  red   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1918-03-01--1921-02-25  61x43   
1921-03-04--1921-07-29  53x36   
1921-08-05--1921-11-29  61x43   
1921-12-03--1921-12-13  53x37   
1921-12-16--1922-12-28  61x43   
1925-01-03--1925-07-31  52x37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1918-01-01--1918-12-31   
1928-01-03--1925-07-31   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1918-03-01--1921-02-18  Tidn. Upplands tryckeri aktiebolag  Uppsala   
1921-03-04--1921-07-29  Aktiebolaget Lantm. Tidn. Tr.  Gävle   
1921-08-05--1921-08-19  Tryckeri aktiebolaget Uppland  Uppsala   
1921-08-23--1922-12-22  Förl. tryckeriet Johnsson  Uppsala   
1925-01-03--1925-07-31  Förl. tryckeriet Johnsson   Uppsala   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1918-03-01--1925-12-28  nyhets-och annonsorgan  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1918-03-01--1925-12-28  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1918-03-01--1925-07-31   


Anmärkningar

Period Anmärkningar Kommentar
1923-01-01--1924-12-31  Saknas i Kb,s sammling   

Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1918-03-01--1922-12-28  O    


Sidan skapad Mon May 20 13:43:25 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond