Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

UPLANDSKURIREN (1901)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1900-11-22--1902-02-25  Åborg, Bror Julius  fabrikören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-12-14--1900-12-19   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1900-12-14--1902-05-15  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1900-12-14--1902-04-15  [omärkt]  Enköping  2/v   ti , fre      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1900-01-01--1902-04-25  2/v   ti , fre   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-12-14--1902-02-25  UPLANDS-KURIREN. / TIDNING FÖR ENKÖPINGS STAD, UPLAND OCH VESTMANLAND.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1902-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1901-03-19--1902-04-15  Uplandskurirens tryckeriaktiebolag  Enköping  SA 1901 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1900-12-14--1902-02-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1900-12-14--1902-04-15  2564734  Libris ID tryck    
1900-12-14--1902-04-15  gtq7p9cld69xlwlg  Libris ID elektronisk    
1900-12-14--1902-02-15  99-2699562-4     Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1900-12-14--1902-04-15  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1901-01-01--1902-12-31  frisinnad  SKAT 1901 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1901-01-01--1902-12-31     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1900-12-14--1900-12-19   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-12-14--1902-02-25  Enköping   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-12-14--1901-04-30  Berglund, P. O.     
1901-05-03--1901-09-17  ingen uppgift     
1901-09-20--1902-02-07  Segerborg, P. J.     
1902-02-11--1902-02-25  Blomkvist, F. A.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-12-14--1901-01-22  59x43   
1901-01-25--1901-05-10  57x43   
1901-05-14--1901-10-01  55x37, 59-60x43   
1901-10-04--1902-02-25  60x43   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-12-14--1902-02-25   

Språk

Period Språk Kommentar
1900-12-14--1902-04-15  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-12-14--1901-06-21  B. J. Åborgs tryckeri  Enköping   
1901-06-28--1902-04-15  Uplands-kurirens tryckeriaktiebolag  Enköping   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-12-14--1902-02-25  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1900-12-14--1902-04-25  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1901-01-01--1901-12-31  1750      SKAT 1901,"upplaga: 1500-2000 ex" 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1900-12-14--1902-04-15  Utgivningsuppehåll 1902-02-29--04-14  Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1900-12-14--1902-02-15  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:06:36 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond