Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SÖDRA STAN (1963)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1963-10-31--1964-04-08  Danvik, Sven   
1964-04-09--1966-06-09  Lisshammar, Jon-Evert   Bibliograferad period

Period Kommentar
1963-10-31--1966-06-09   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1963-10-31--1964-05-21  LOKALTIDNINGEN I STORSTA'N / SÖDRA STAN   
1964-05-28--1965-01-28  SÖDRA STAN   
1965-02-04--1965-06-03  LOKALTIDNINGEN FÖR SÖDRA STAN / SÖDRA STAN   
1965-08-26--1966-06-09  LOKALTIDNINGEN FÖR GULDHEDEN, KALLEBÄCK, JOHANNEBERG / SÖDRA STAN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  svart    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1963-10-31--1966-06-09   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  Västkusttidningar AB  Mölndal   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1963-10-31--1966-06-09   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  99-2979869-2     

Kommentar

Period Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  Utgivningen gjorde uppehåll under perioderna 1964-06-04--1964-08-19 och 1965-06-04--1965-08-25 Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1963-01-01--1966-12-31  opolitisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1963-01-01--1963-12-31     
1965-01-01--1966-12-31  10     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  Mölndal (postadress: Göteborg)   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1963-10-31--1964-04-08  Danvik, Sven     
1964-04-09--1966-06-09  Lisshammar, Jon-Evert     
1966-01-13--1966-04-28  Jonasson, Kurt  redaktör  f d redaktionssekr; nämns parallellt med Lisshammar 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  51-52x38   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1963-01-01--1963-12-31  8-12   
1964-01-01--1964-12-31  8-14   
1965-01-01--1965-12-31  6-10   
1966-01-01--1966-12-31  6-12   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1963-10-31--1964-02-27  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg  d v s t o m nr 8 
1964-04-09--1966-06-09  Aftonbladets tryckeri  Göteborg  d v s fr o m nr 10 (nr 9 saknas) 


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  lokaltidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1964-01-01--1964-12-31  20000      enl uppg i T 1964-08-20--1964-12-30 
1965-01-01--1965-12-31  15000      gäller enl uppg i T 1965-01-14--1965-06-03 
1966-01-01--1966-12-31  20000      gäller enl uppg i T 1965-08-20--1966-06-09 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1963-10-31--1966-06-09   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1963-10-31--1966-06-09  O    


Sidan skapad Mon May 20 14:46:06 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond