Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SÖDERTÄLJEKURIREN (1908)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1908-04-28--1908-05-16  Lundberg, Karl Gustaf  typografen   Bibliograferad period

Period Kommentar
1908-05-01--1908-05-16   

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1908-05-01--1908-05-16  Tollin 

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1908-05-01--1908-05-16  1/v   lö   f m    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1908-05-01--1908-05-16  SÖDERTÄLJE-KURIREN / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR SÖDERTÄLJE OCH OMNÄJD.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1908-01-01--1908-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1908-05-01--1908-05-16   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1908-05-01--1908-05-16  99-2962574-7     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1908-01-01--1908-12-31  socialdemokratisk 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1908-01-01--1908-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1908-05-01--1908-05-16  Södertälje   Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1908-05-01--1908-05-09  30x20   
1908-05-16--1908-05-16  37x20   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1908-05-01--1908-05-16   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1908-05-01--1908-05-09  Lundmarks tryckeri  Södertälje  Södertälje-kuriren står inte upptagen i trycklistan för år 1908 från Lundmarks tryckeri, däremot finns samtliga tre nummer av Södertälje-kuriren med i trycklistorna för Lundbergs tryckeri. Tryckerierna har samma adress enligt annonser i tidningen. 
1908-05-16--1908-05-16  Lundbergs tryckeri  Södertälje   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1908-05-01--1908-05-16  politisk tidskrift  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1908-05-01--1908-05-16  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1908-01-01--1908-12-31  4000     

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1908-05-01--1908-05-16   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1908-05-01--1908-05-16  O    


Sidan skapad Mon May 20 14:35:27 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond