Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1879-11-22--1927-10-05  Wallberg, Carl  redaktören   
1927-10-06--1931-06-29  Carlegård, Oskar Hugo Alexander  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-02--1931-06-29   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1895-11-15--1906-12-31  oregelbunden   oregelbunden    
1900-01-03--1931-06-29  Valdemarsviks tidning      utkommer varje utgivningsdag Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1895-11-15--1906-12-31  [omärkt]  Söderköping  3/v   må , on , fre      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1895-11-15--1927-12-30  3/v   må , on , fre   e m    
1928-01-03--1928-12-29  3/v   ti , to , lö   morg    
1929-01-02--1929-12-30  3/v   må , on , fre   morg    
1930-01-04--1931-01-03  3/v   må , on , lö   morg    
1931-01-05--1931-06-29  4/v   må , on , fre   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-03--1902-01-10  SÖDERKÖPINGS TIDNING / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR ÖSTRA ÖSTERGÖTLAND OCH NORRA TJUST.   
1902-01-13--1931-06-29  SÖDERKÖPINGS TIDNING. / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR ÖSTRA ÖSTERGÖTLAND OCH NORRA SMÅLAND.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1931-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1895-07-19--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping  SA:1895 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1895-12-02--1931-06-29   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1895-11-15--1931-06-29  2822390  Libris ID tryck    
1895-11-15--1931-06-29  ftfl97f1cb6h4z6m  Libris ID elektronisk    
1895-12-02--1931-06-29  99-2962504-6     


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1895-12-02--1931-06-29  Pressens tidning, årg. 12 (1931) nr. 14. s. 6   

Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1895-11-15--1906-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT 
1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1904-12-31  2.75     
1905-01-01--1917-12-31  3.75     
1918-01-01--1918-12-31     
1919-01-01--1920-12-31     
1921-01-01--1921-12-31  8.50     
1922-01-01--1931-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-03--1931-06-29  Söderköping   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-03--1927-09-28  Wallberg, Carl     
1927-09-30--1931-06-29  Carlegård, Hugo     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-03--1902-01-10  52x37, 49x43   
1902-01-13--1909-12-31  59x37, 59x43   
1910-01-03--1912-12-30  59x43   
1913-01-03--1913-09-17  56x37, 59x43, 66x49   
1913-09-19--1914-12-30  56x37, 59x43, 66x43, 66x49, 73x55   
1915-01-03--1924-08-18  55x37, 66x43, 66x49   
1924-08-21--1927-12-09  55x37, 66x49   
1927-12-11--1931-06-29  55x37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-01--1900-12-31   
1905-01-01--1905-12-31   
1910-01-01--1910-12-31   
1915-01-01--1915-12-31   
1920-01-01--1920-12-31  4-8   
1925-01-01--1925-12-31   
1930-01-01--1930-12-31  8-12   
1931-01-01--1931-12-31  sista numren 

Språk

Period Språk Kommentar
1895-11-15--1931-06-29  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1912-01-01--1912-12-31  Ny modern press, möjliggör 9-spaltiga 4-sidiga eller 6-spaltiga 8-sidiga nummer  T: 1912-12-30 

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-03--1931-06-29  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1895-11-15--1931-06-29  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1901-01-01--1901-12-31  2000      SVAT 
1902-01-01--1902-12-31  2000      SVAT 
1903-01-01--1903-12-31  2000      SVAT 
1904-01-01--1904-12-31  2500      SVAT 
1905-01-01--1905-12-31  2800      SVAT 
1906-01-01--1906-12-31  2500      SVAT 
1906-01-01--1906-12-31  3000      SKAT 
1907-01-01--1907-12-31  3500      SVAT 
1908-01-01--1908-12-31  3500      SVAT 
1909-01-01--1909-12-31  4000      SVAT 
1910-01-01--1910-12-31  4000      SVAT 
1911-01-01--1911-12-31  4000      SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  4000      SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  4500      SKAT 
1913-01-01--1913-12-31  4500      SVAT 
1914-01-01--1914-12-31  4500      SVAT 
1914-01-01--1914-12-31  2400      Tollin 
1927-01-01--1927-12-31  4577      USTT 
1928-01-01--1928-12-31  2500      USTT 
1929-01-01--1929-12-31  2200      USTT 
1930-01-01--1930-12-31  2600      USTT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1895-11-15--1931-06-29   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1895-12-02--1931-06-29  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:43:46 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond