Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SUNNERBOPOSTEN (1905)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1904-12-14--1911-12-30  Persson, Per Axel  redaktör   Bibliograferad period

Period Kommentar
1904-12-17--1911-12-30   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1904-12-17--1906-12-31  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1904-12-17--1906-12-31  [omärkt]  Hässleholm  3/v        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1904-12-17--1907-06-13  3/v   ti , to , lö   f m    
1907-06-15--1909-08-10  3/v   ti , to , lö      
1909-08-12--1911-12-30  3/v   ti , to , lö   f m    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1904-12-17--1905-09-19  SUNNERBO-POSTEN / TIDNING FÖR SUNNERBO HÄRAD OCH SÖDRA SMÅLAND.   
1905-09-21--1907-01-24  SUNNERBO-POSTEN / TIDNING FÖR LJUNGBY KÖPING, SUNNERBO HÄRAD OCH SÖDRA SMÅLAND.   
1907-01-26--1907-01-26  SYDSMÅLANDSTIDNINGEN / SUNNERBO-POSTEN / TIDNING FÖR SÖDRA SMÅLAND, SÄRSKILDT SUNNERBO OCH ALBO HÄRADER.   
1907-01-29--1907-06-13  SYDSMÅLANDSTIDNINGEN / SUNNERBO-POSTEN / TIDNING FÖR SÖDRA SMÅLAND, SÄRSKILDT SUNNERBO OCH ALLBO HÄRADER.   
1907-06-15--1907-06-15  SUNNERBO-POSTEN / TIDNING FÖR SÖDRA SMÅLAND, SÄRSKILDT SUNNERBO OCH ALLBO HÄRADER.   
1907-06-18--1910-11-26  SUNNERBO-POSTEN / TIDNING FÖR LJUNGBY KÖPING OCH SUNNERBO HÄRAD.   
1910-11-29--1910-12-06  SUNNERBO-POSTEN / TIDNING FÖR LJUNGBY KÖPING SAMT SUNNERBO OCH ALLBO HÄRADER.   
1910-12-08--1911-12-30  ALLBO. SUNNERBO. / SUNNERBO-POSTEN / TIDNING FÖR LJUNGBY KÖPING SAMT ALLBO OCH SUNNERBO HÄRADER.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1904-01-01--1911-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1904-11-11--1911-12-30  Tidningsaktiebolaget Norra Skåne  Hässleholm   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1905-01-03--1911-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1904-12-17--1911-12-30  2814084  Libris ID tryck    
1904-12-17--1911-12-30  6kjvhs0j47kt3xd9  Libris ID elektronisk    
1905-01-03--1911-12-30  99-2953891-7     


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1905-01-03--1911-12-30  Norra Skåne, 1945-12-08   
1905-01-03--1911-12-30  Norra Skåne, jubileumsnummer, 1949-12-17   Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1904-12-17--1911-12-30   


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1904-12-17--1906-12-31    oregelbunden   varierande   allmän    
1904-12-17--1906-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1906-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1906-01-03 
1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1905-01-01--1911-12-31  2.50   

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1904-12-17--1904-12-31   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1904-12-17--1911-12-30  Hässleholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1904-12-17--1911-12-30  Persson, Per Axel     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1904-12-17--1905-12-31  54x39, 58x45, 61x45   
1906-01-02--1910-12-31  58x45, 61x45   
1911-01-02--1911-12-30  54x39, 58x45, 61x45, 65x52   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1904-12-17--1911-12-30   

Språk

Period Språk Kommentar
1904-12-17--1911-12-30  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1904-12-17--1911-12-30  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1904-12-17--1911-12-30  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1904-12-17--1911-12-30  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1908-01-01--1908-12-31  2000      2000 i Hässleholm och 2300 i Ljungby (SKAT 1908) 
1911-01-01--1911-12-31  2000       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1904-12-17--1911-12-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1905-01-03--1911-12-30  O    


Sidan skapad Thu May 23 00:56:15 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond