Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SMEDJEBACKENS TIDNING (1926)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1926-12-16--1927-06-20  Kihlström, Olof Emanuel  redaktören   
1927-06-21--1930-09-29  Yngve, Johan Oskar  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1926-12-14--1930-09-29   


Edition till

Period Edition till Kommentar
1927-01-18--1927-06-09   
1927-06-17--1930-09-29   
Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1926-12-14--1927-06-09  3/v   ti , to , lö   f m    
1927-06-17--1930-09-29  3/v   må , on , fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1926-12-14--1930-09-29  SMEDJEBACKENS TIDNING / TIDNING FÖR SMEDJEBACKEN, NORRBÄRKE OCH SÖDERBÄRKE.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1926-01-01--1930-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1927-06-17--1930-09-29  Aktiebolaget Dala-tidningen  Falun  PRV; 1919-07-29 SA 1920 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1926-12-14--1930-09-29   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1926-12-14--1930-09-29  99-2949569-X     

Kommentar

Period Kommentar
1926-12-14--1930-09-29  Utgivningsuppehåll i samband med tryckeribyte, T 1927-06-17 
Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1926-12-14--1927-01-15   Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1926-01-01--1927-12-31  vänster  T 1926-12-14; SVAT 1927 
1928-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT 1928--1930 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1926-01-01--1926-12-31  0.30    till årets slut, lösnummer 10 öre, T 1926-12-14 
1927-01-01--1930-12-31  6.50    T 1927-01-04 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1926-12-14--1930-09-29  Smedjebacken   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1926-12-14--1927-06-09  Kilhström, Olof    T: "redaktion:" 
1926-12-14--1927-07-04  Aronsson, J    T: "redaktion:" 
1927-07-06--1930-09-29  Yngve, Johan Oskar     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1926-12-14--1927-06-09  58x43   
1927-06-17--1930-09-29  53x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1926-12-14--1927-06-09   
1928-01-01--1928-12-31  6-8   
1930-01-01--1930-12-31  6-8   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1926-12-14--1927-06-09  Ludvika boktryckeri  Ludvika  Ludvika boktryckeri försatt i konkurs enl trycklista 1927-10-01 
1927-06-17--1930-09-29  Dalatidningens tryckeri  Falun   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1926-12-14--1930-09-29  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1926-12-14--1930-09-29  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1927-01-01--1927-12-31  500      USTT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1926-12-14--1930-09-29   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1927-06-11--1927-06-16   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1926-12-14--1930-09-29  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:20:47 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond