Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1915-12-08--1916-04-03  Westerlund, Karl Fredrik Olle     
1916-04-04--1920-05-19  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören   
1920-05-20--1921-03-31  Tjus, Georg Gottfrid Ruben  redaktören   



Bibliograferad period

Period Kommentar
1915-12-28--1920-12-31   



Edition/Editionstitlar

Period Edition/Editionstitlar Kommentar
1920-11-19--1920-12-31  Förmodligen edition även 1921-01-01--03-31, men inga exemplar har levererats för denna period. Se även Journalisten 1920, nr 11, och Pressens tidning 1921, nr 8. 

Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1916-01-03--1916-01-21  Middagsupplagan    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1916-01-03--1916-12-30  Riksupplagan    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1916-01-03--1916-12-30  Skåneupplagan    6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1920-10-02--1920-11-17  [omärkt]    7/v   må , ti , on , to , fre , lö , sö      
1920-10-02--1920-11-17  halvveckoupplagan    2/v   on , lö      
1920-11-17--1920-12-29  Uppl. A    7/v   må , ti , on , to , fre , lö , sö      
1920-11-17--1920-12-29  Uppl. B halvveckoupplagan    2/v   on , lö      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1916-01-03--1916-12-30  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1917-01-02--1920-12-31  7/v   må , ti , on , to , fre , lö , sö      
1921-01-01--1921-03-31  6/v   må , ti , on , to , fre , lö     T 1920-12-22 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1915-12-28--1920-12-31  SKÅNETIDNINGEN / DAGEN  1916-05-31 ändrades tidningshuvudet något. 

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1915-01-01--1920-12-31  svart    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1916-01-03--1920-12-31   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1916-04-01--1921-03-31  Skånetidningen Dagens aktiebolag  Malmö  T 1916-05-31 och SA 1916, sp. 1892. Slutdatum är osäkert. Bolaget tycks dock ha gjort konkurs ungefär vid denna tid. Se PrT 1921, nr 8 och Skånes folkblad 1921-04-19. "...aktiemajoriteten... övergått på frisinnade händer..." T 1920-05-16 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1916-01-03--1920-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1916-01-03--1920-12-31  99-2949812-5     

Kommentar

Period Kommentar
1916-01-03--1921-03-31  Inga nummer tycks ha levererats för perioden januari till mars 1921. Varken KB, LUB eller UUB har något för denna period. I Pressens tidning 1921, nr 8, uppges att T upphörde med utgången av mars 1921. 






Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1916-01-09--1916-01-31  VILODAGEN    1/v   lö     Datumen är osäkra, eftersom bilagan ej återfunnits. 
1916-02-01--1917-12-14  BROKIGA BLAD    1/v       1916-05-31--1917-12-14 står det endast "..med gratisbilagan" i red.rutan. Avser förmodligen Brokiga blad. 
1918-01-05--1918-09-28  STAD / OCH / BYGD    1/v   lö     Slutdatum osäkert. 

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1915-01-01--1920-12-31  moderat  T 1915-12-28; SVAT 1916--1920; men även: "..att föra lantmannaintressenas talan." T 1916-05-31 
1920-01-01--1920-12-31  frisinnad  Journalisten 1920, nr 4; T 1920-06-01 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1916-01-01--1916-12-31  5.60   
1917-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31  8.55     
1919-01-01--1920-12-31  13.75     
1921-01-01--1921-12-31  16     
1921-01-01--1921-12-31  halvveckoupplagan   

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1915-12-28--1915-12-31  Inga nummer tycks ha levererats för perioden januari till mars 1921. Varken KB, LUB eller UUB har något för denna period. I Pressens tidning 1921, nr 8, uppges att T upphörde med utgången av mars 1921. 

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1915-12-28--1920-12-31  Malmö   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1915-12-28--1915-12-31  ingen uppgift     
1916-01-03--1920-05-16  Berlin, Hjalmar     
1920-05-17--1920-05-31  ingen uppgift     
1920-06-01--1920-12-31  Tjus, Georg R.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1915-12-28--1916-05-30  58-59x42   
1916-05-31--1920-12-31  57-58x37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1915-12-28--1916-05-30   
1916-05-31--1920-12-31  ibland 8 



Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1915-12-28--1916-05-30  Skånetryckeriet  Malmö   
1916-05-31--1920-12-31  Skånetidningen dagens aktiebolags tryckeri  Malmö   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1916-01-01--1916-12-31  Tryckpress Duplex  T 1916-05-31 
1916-01-01--1916-12-31  Två sättmaskiner + stilar  T 1916-05-31 

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1915-12-28--1920-12-31  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1915-12-28--1920-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1917-01-01--1917-12-31  20000      OBS! Ej en riktig upplagesiffra: "...[T] numera dagligen läses av omkring 20000 personer." SVAT 1917 i annons 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1916-01-03--1920-12-31   


Övrig redaktion

Period Övrig redaktion Titel Kommentar
1920-06-01--1920-12-31  Nilsson, Ferdinand  andre red.   





Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1916-01-03--1920-12-31  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:44:22 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond